Team Karlsson

Det är oss du träffar när du kommer till mottagningen.

   
 Tord Karlsson, tandläkare  Kerstin, tandhygienist
   
 Angela, tandsköterska  Selma, tandsköterska