Filosofi

Kvalité - Omtanke - Omvårdnad

Modern tandvård
Praktikens filosofi är att ge våra patienter en modern tandvård med hög kvalité och god omvårdnad.

Givetvis är patienten i fokus vid behandlingsplanering och vägen fram till det slutliga resultatet, Ni som patient har olika förutsättningar och krav,  vilket vi lyssnar till och tar med i planeringen.

För att ett gott behandlingsresultat ska uppnås, lägger vi stor vikt vid att arbeta med förebyggande vård och långtidsplanering.