Grön Tandvård

Mottagningen har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan länge. För snart tjugo år sedan blev mottagningen miljödiplomerad av Borås Kommun. Mottot är ”God tandvård med minsta möjliga miljöpåverkan”.

Teamet har fördelat miljöarbetet i olika ansvarsområden. En av tandläkarna har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och en tandsköterska är samordningsansvarig. Andra ansvarsområden är inköp, underhåll/drift av amalgamavskiljare och kontakter med miljöserviceföretag. Grön Tandvård är en stående punkt på mottagningens klinikmöten. Två av tandsköterskorna gick i höstas Praktikertjänsts miljökurs Grön Tandvård. 

Här är några exempel på hur TandläkarGruppen i Borås arbetar med miljö i det dagliga arbetet: 

Amalgam/Kvicksilver

 • Rutiner för skötsel av diskbänksavskiljaren har satts upp väl synligt vid vasken.
 • Avskiljaren vid utslagsvask desinficeras efter varje arbetsdag.
 • Vattenprov tas på utgående kvicksilverhalt till avloppet när amalgamavskiljaren byts. Det är ett bra sätt att kontrollera funktionen av amalgamavskiljaren i unit och steril på. Vissa kommuner ställer också krav på detta. Provet tas enklast av leverantören i samband med byte/tömning av avskiljare. Det kostar några hundralappar.
 • Sugmotor-/kompressorrummet inspekteras regelbundet. Då gör man också en "besiktning”"av amalgamavskiljaren för att se att inget verkar fel.

Avfall

 • Mottagningen arbetar för att minska mängden konventionellt avfall, till exempel har engångsmuggar bytts ut mot glas.
 • Pappersanvändningen har minimerats genom att ändra format i tidboken, erbjuda mailkallelser, användning av e-recept och genom att posta kallelser utan kuvert (patientens medgivande behövs).
 • Hushållsavfallet sorteras enligt Borås Kommuns rutiner. Till exempel sorteras matavfall, som blir till biogas.
 • Källsorteringen har stramats upp så att till exempel använda quickstick och plasthylsor sorteras.

Inköp

 • TandläkarGruppen strävar efter att i möjligaste mån handla från Praktikertjänsts centralupphandling. Vid inköp utanför Praktikertjänst letar mottagningen de mest miljövänliga leverantörerna och produkterna, till exempel tvättmedel och rengöringsmedel.  
 • I första hand väljs ekologiska, rättvisemärkta samt närproducerade livsmedel.
 • Nitrilhandskar används. Handskar av nitril (eller latex) belastar miljön mindre både vid tillverkning och avfallshantering jämfört med vinylhandskar.
 • Ett svenskt tandtekniskt laboratorium anlitas.

Kemikalier

 • Det tidigare sugdesinfektionsmedlet har bytts ut till ett mer miljövänligt alternativ. Enligt säkerhetsdatabladet var det tidigare medlet klassat som miljöskadligt.
 • Mottagningen letar aktivt efter kemikaler som ger minst belastning på miljön.
 • En kemikalieinventering ska göras för att fasa/byta ut en eller flera kemikalier. 

Energi

 • Energisparläge aktiveras för kontorsmaskiner, till exempel datorer, skrivare och kopiatorer. 
 • Vid köp av en ny produkt så uppmärksammas energiklassmärkningen så att den drar mindre energi jämfört med motsvarande gamla produkt. Nya vitvaror ska vara A-märkta.
 • Vanliga glödlampor ersätts med lågenergilampor.
 • Utrustning och belysning stängs av när de inte används och särskilt under nätter och helger.
 • Grön El har valts.

Kompetens

 • Inom en tvåårsperiod ska alla medarbetare som arbetar med tandvård vid verksamheten ha deltagit i miljöutbildning.

Transporter

 • Fem av tio medarbetare går eller cyklar dagligen till arbetet.
  Vid gemensamma aktiviteter ser man till att samåka eller att åka kollektivt.

 • Patienter inom samma familj erbjuds kombinationstider.