Grön Tandvård

Mottagningen har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan länge. För över tjugo år sedan blev mottagningen miljödiplomerad av Borås Kommun. Mottot är ”God tandvård med minsta möjliga miljöpåverkan”.

Teamet har fördelat miljöarbetet i olika ansvarsområden. Verksamhetsansvarig, Sara Brimstedt, har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna. Tandsköterska Ingmarie Lejvell är samordningsansvarig tillsammans med Helen Roos Dimova och Mikaela Ettelin som samtliga gick Praktikertjänsts miljökurs Grön Tandvård 201801.

Andra ansvarsområden är inköp, underhåll/drift av amalgamavskiljare och kontakter med miljöserviceföretag. Grön Tandvård är en stående punkt på mottagningens klinikmöten.

Här är några exempel på hur TandläkarGruppen i Borås arbetar med miljö i det dagliga arbetet: 

Amalgam/Kvicksilver

 • Rutiner för skötsel av diskbänksavskiljaren har satts upp väl synligt vid vasken.
 • Avskiljaren vid utslagsvask desinficeras efter varje arbetsdag.
 • Vattenprov tas på utgående kvicksilverhalt till avloppet när amalgamavskiljaren byts. Det är ett bra sätt att kontrollera funktionen av amalgamavskiljaren i unit och steril. Vissa kommuner ställer också krav på detta. Provet tas av leverantören i samband med byte/tömning av avskiljare.
 • Sugmotor-/kompressorrummet inspekteras regelbundet. Nytt sugsystem 2019.

Avfall

 • Mottagningen arbetar för att minska mängden konventionellt avfall, till exempel använder vi glas istället för engångsmuggar på behandlingsrummen.
 • Pappersanvändningen har minimerats genom att erbjuda mail-, och sms-kallelser samt användning av e-recept. Dubbelsidiga pappersutskrifter.
 • Hushållsavfallet sorteras enligt Borås Kommuns rutiner. Till exempel sorteras matavfall, som blir till biogas.
 • Källsorteringen har stramats upp så att till exempel använda quickstick och plasthylsor sorteras.

Inköp

 • TandläkarGruppen strävar efter att i möjligaste mån handla från Praktikertjänsts centralupphandling. Vid inköp utanför Praktikertjänst letar mottagningen de mest miljövänliga leverantörerna och produkterna, till exempel tvättmedel och rengöringsmedel.  
 • I första hand väljs ekologiska, rättvisemärkta samt närproducerade livsmedel.
 • Nitrilhandskar används. Handskar av nitril (eller latex) belastar miljön mindre både vid tillverkning och avfallshantering jämfört med vinylhandskar.
 • Ett svenskt lokalt tandtekniskt laboratorium anlitas för att undvika transporter.

Kemikalier

 • Det tidigare sugdesinfektionsmedlet har bytts ut till ett mer miljövänligt alternativ.
 • Mottagningen letar aktivt efter kemikaler som ger minst belastning på miljön.
 • En kemikalieinventering görs en gång per år för att fasa ut/byta en eller flera kemikalier. 

Energi

 • Energisparläge aktiveras för kontorsmaskiner, till exempel datorer, skrivare och kopiatorer. 
 • Vid köp av en ny produkt så uppmärksammas energiklassmärkningen så att den drar mindre energi jämfört med motsvarande gamla produkt. Nya vitvaror ska vara A-märkta.
 • Vanliga glödlampor har ersatts med lågenergilampor.
 • Utrustning och belysning stängs av när de inte används och särskilt under nätter och helger.
 • Grön El har valts.

Kompetens

 • Inom en tvåårsperiod har alla medarbetare som arbetar med tandvård vid verksamheten deltagit i miljöutbildning.

Transporter

 • Fem av elva medarbetare går eller cyklar dagligen till arbetet.
 • Vid gemensamma aktiviteter samåker vi.
 • Patienter inom samma familj erbjuds kombinationstider.