Miljödiplomerade

Vår mottagning är miljödiplomerad. Det innebär bland annat att verksamheten utöver att uppfylla lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet:

  • arbetar med förebyggande tandvård för att minimera användningen av miljöbelastande produkter
  • har väl utformade rutiner för hantering av kemikalier, läkemedel, avfall och material samt för energianvändning så att belastningen på miljön minimeras
  • engagerar alla medarbetare i miljöarbetet
  • ställer miljökrav i kontakter med leverantörer
  • arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Praktikertjänsts diplomering har utvecklats i samarbete med expertis i universitet och näringsliv.