Information angånde Covid -19

Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Gå inte in på mottagningen – kontakta oss för rådgivning.