Våra behandlingar

Allmäntandvård

 

Allmäntandvård

Här står det massor av bra information om allmäntandvård, till exempel vad det innebär, vad för typ av behandlingar som innefattas av allmäntandvård.

Allmäntandvård

Allmän tandvård

Undersökning

Vid en undersökning går vi igenom tänderna kliniskt med spegel och sond. Även tandköttet, munslemhinnan och käkfunktion undersöks. I de flesta fallen behöver vi ta några röntgenbilder och ibland kompletterar vi dokumenteringen med en intraoral kamera. Finns det något specifikt du vill ha hjälp med går vi igenom dina önskemål och förväntningar. Vi registrerar eventuella fynd och gör en åtgärdsplan. Du får en kostnadsberäkning och vi kan starta behandlingen efter att du givit samtycke till behandlingsförslaget.

Lagning

Vi är rädda om dina tänder men en lagning kan behöva göras om du har en skada på tanden eller på en befintlig fyllning. Skadorna kan bland annat vara orsakade av karies, sprickor, frakturer eller slitage. En kariesskada graderas i olika skalor och behöver inte alltid åtgärdas med en lagning eftersom vi numera har kunskap om att små angrepp kan stanna upp.

Tänder kan lagas med kompositmaterial, glasjonomermaterial eller plastförstärkt glasjonomermaterial. Inför en lagning erbjuds du som patient alltid bedövning så att processen blir smärtfri.

Rotfyllning

Tanden innersta struktur består av pulpavävnad. En rotbehandling innebär att inflammerad, död eller infekterad pulpavävnad avlägsnas och ersätts med ett rotfyllningsmaterial, vanligtvis guttaperka.

Vid rotbehandlingar fäster man en gummiduk runt tanden för att förhindra att bakterier från munhålan förs in i rotkanalerna under behandlingen. Tanden och gummiduken desinfekteras och sterila maskinella instrument används för att rensa kanalerna. Beroende på orsaken till rotbehandlingen görs behandlingen i en eller flera sittningar. När tanden är symptomfri kan man slutligen fylla den med en lagning eller täcka den med en krona. En rotfylld tand är skörare än en frisk tand men med rätt överkonstruktion kan den hålla under många år framöver.

Tandutdragning

En tand kan ibland bli så pass skadad eller infekterad att den behöver tas bort. Det händer också att friska tänder behöver avlägsnas, exempelvis visdomständer som inte får plats. När tanden och tandköttet är ordentligt bedövade tas tanden försiktigt bort med tunna instrument som påverkar omkringliggande vävnad så lite som möjligt. Tandutdragningar kan vara enklare eller mer komplicerade beroende på tandanatomin eller dina medicinska förutsättningar, därför kommer du alltid få noggrann individuellt anpassad information både innan och efter ett sådant ingrepp.

Utfyllnad 1/3

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård

 

Estetisk tandvård

Den icke lagade tanden kommer alltid att vara starkare än den lagade tanden så det är viktigt att sköta sin munhygien från tidig ålder. God munhygien och bra kostvanor minskar risken för restaurativa behandlingar eller omgörningar av befintliga konstruktioner. Men hur man behöver sköta sin munhygien är individuellt och därmed är det är viktigt att var och en får rätt rådgivning. Det kan både tandläkaren och tandhygienisten hjälpa dig med.

Estetisk tandvård utfällbar lista

Invisalign

Här är vi certifierade för invisalign go. De genomskinliga Invisalign-skenorna kan hjälpa för allt från enkla korrigeringar till de mer komplicerade fallen.

Tandblekning

Det finns flera olika sätt att bleka sina tänder på. Vi har valt att fokusera på metoden där vi tar avtryck på dina tänder och därefter gjuter en mjuk plastskena att lägga blekningsmedlet i. Efter att vi har provat ut skenan och instruerat dig kan du påbörja tandblekningen hemma. Fördelen med denna metod är att resultatet står sig länge och du kan i framtiden endast komplettera med nytt tandblekningsgel då skenan kan återanvändas, så länge du inte gör större förändringar i munnen. Blekningsgelen innehåller väteperoxid och finns i olika styrkor. Vilken styrka du ska ha beror på om du vill bleka tänderna en kortare period under dagen eller under natten medan du sover.

Innan en blekningsbehandling påbörjas är det viktigt att tänderna undersöks för att säkerhetsställa att det inte finns skador som kan förvärras av blekningen. Vi kan erbjuda klinikblekning via samarbetspartners om så önskar.

Skalfasader

Skalfasader (Veneers) är oftast en estetisk behandling som innebär att man limmar på ett skal av porslin på tanden. Detta ger oss möjligheten att ändra på färg och form efter önskemål.

Utfyllnad 1/3

Barntandvård

 

Barntandvård

Till dess att du fyller 23 år är tandvården kostnadsfri. Till oss är barn i alla åldrar välkomna!

Här kommer lite mer allmän information om barntandvård. Får man kanske en leksak när undersökningen är över? Vad borde man som förälder tänka på inför besöket med sitt barn? Finns det någon information specifikt för ungdomar eller 18+ som är bra för dem att veta?

Barntandvård

Barntandvård

Börja borsta i tid

Det är viktigt att etablera tandborstningen tidigt hos barn – att göra det till något helt naturligt. Barn brukar gärna vilja borsta sina tänder själva, vilket givetvis ska uppmuntras, men det kan vara svårt för barn att komma åt överallt. Främst brukar det vara baksidan av tänderna och tänderna längst bak i munnen. Därför är det bra om en vuxen hjälper till. En bra tumregel är att barn behöver hjälp att borsta tänderna tills de är cirka 11 år gamla för att undvika karies.