Vad kostar det?

  

Här kan du ladda ner vår prislista 2021

 

Tandvårdsstödet

Till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kr per år.

Från och med det år patienten fyller 30 år och till och med 74 år är bidraget 300 kr per år

Från och med patienten fyller 75 år är bidraget 600 kr per år

Högkostnadsskyddet

börjar gälla när man under en 12 månaders period överstiger 3000 kr då får patienten ersättning för:

50% av kostnaderna mellan 3000 kr - 15 000  kr

85 % av kostnaderna över 15 000 kr

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer.