Om Tandvårdsstödet

Du har fri tandvård, hos valfri tandläkare, t.o.m. sista december det år du fyller 23. Alla från 24 år har rätt till ett Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB) på 300:- eller 600:- per år. ATB kan användas till all tandvård och fås via Föräkringskassan, men är inga pengar du får i handen utan summan dras av vid tandläkar- eller hygienistbesöket.

  • Är du 24-29 år får du 600:- per år i tandvårdsbidrag
  • Är du 30-64 år får du 300:- per år i tandvårdsbidrag
  • Från 65 år får du 600:- per år i tandvårdsbidrag

Varje år 1 juli får du tillgång till ett nytt ATB. Varje ATB ligger kvar i max två år. Det innebär att du kan ha max 600:- eller 1200:- tillgodo, beroende på ålder.

Högkostnadsskydd

Tandvården har ett högkostnadsskydd som innebär att du som patient vid större behandlingar hos tandläkaren bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar resten av kostnaden.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när du under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000:-. Referenspriset är en beräkningsgrund för den statliga subventioneringen som alltså dras från tandläkarens pris.

Patienten får ersättning för

  • 50% av kostnader med ett referenspris på 3 000:- till 15 000:-
  • 85% av kostnader med ett referenspris över 15 000:-

Läs mer om Tandvårdsstödet här.