Kostnader

För en fullständig kostnadsberäkning behöver vi träffa dig och lämna en individuell prisuppgift beroende på ditt behov och dina önskemål.

Tandvårdsstöd

1:a juli 2008 fick vi en ny tandvårdsförsäkring. Tandvårdsstödet betalar en del av kostnaden för en behandling. Det dras automatiskt från totalpriset innan du betalar. Tandläkaren får sedan ersättning från försäkringskassan.

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla vuxna som bor i Sverige får ett allmänt tandvårdsbidrag, 600 kronor per år för dem under 30 år eller över 65 år. 300 kronor per år för övriga. 

Högkostnadsskydd

Finns för att ge ökat stöd till dem som behöver göra omfattande tandbehandlingar. Försäkringskassan använder en referensprislista för att beräkna hur mycket tandvårdsstöd du ska få. Så här får du stöd utifrån referensprislistan:

Upp till 3 000 kronor (enl. referensprislistan) betalar du hela kostnaden själv

Mellan 3 000 och 15 000 kronor får du 50 procent i ersättning från tandvårdsstödet

Över 15 000 kronor får du 85 procent i ersättning

Den här ersättningen utgår från referenspriset. Det pris som din tandläkare tar för en åtgärd behöver inte vara detsamma som referenspriset eftersom det råder fri prissättning inom tandvården. I de fall våra priser ligger över referenspriset betalar du mellanskillnaden. All tandvård ersätts dock inte av tandvårdsstödet, ex. kosmetisk tandvård och tandblekning.

Särskilt tandvårdsbidrag

Vissa sjukdomar ger rätt till ett extra tandvårdsstöd. Det extra tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår och kan användas till förebyggande tandvård.

 

Läs mer och ansök om kontot på www.alltomdinatander.se