Vi som jobbar här

Tillsammans med dig vill vi att du uppnår en god munhälsa, så att dina tänder får bästa möjliga framtid.

Efter undersökning får du alltid information om tändernas tillstånd och ett kostnadsförslag för den behandling som vi gemensamt kommit fram till, passar just dig.

Välkommen!

Tandläkare Karin Hugo

Tandläkare Anders Hugo

Tandsköteskor:

  • Natalie Määttä
  • Marie Karlsson
  • Susanne Juneman (även receptionist)
  • Ann-Marie Jellbo

Tandhygienist:

  • Ida Fält Källehult