Vi som jobbar här

Vi försöker skapa en lättsam stämning på kliniken. Många tandvårdsrädda har funnit sig väl tillrätta hos oss.

Tandläkare


Henrik Mimer


Göran Lundh

Tandsköterskor


Helena Asterstrand


Anette Wallin

Tandhygienist


Micaela Jakobsson-Krånglin