Vi som jobbar här

Vi försöker skapa en lättsam stämning på kliniken. Många tandvårdsrädda har funnit sig väl tillrätta hos oss.

Tandläkare


Henrik Mimer


Göran Lundh

Tandsköterskor

Anette Wallin


Amanda Ljung

Tandhygienist


Micaela Jakobsson-Krånglin