Vår värdegrund

Teamtandvård     
          Vi arbetar som ett team, där tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor    sammarbetar - fler ögon ser mera
Estetik
          Vi gör vårt yttersta för att ge bästa möjliga estetiska resultat
Arbetsglädje
          Vi är ett entusiastiskt team med olika bakgrund och vi arbetar med all slags tandvård
Munhälsa             
          Vi vill hjälpa våra patienter att uppnå och bibehålla en mycket god munhälsa och vi gör
          vårt yttersta för att ge bästa möjliga funktion för bettet
Nytänkande
          Vi arbetar med ständiga förbättringar och vidareutbildar oss kontinuerligt
Omtanke
          Vi strävar efter att varje patient skall känna sig sedd och väl omhändertagen
Respekt
          Vi är lyhörda för patientens önskemål och har respekt för varje individ
Material 
          Vi satsar på material med hög kvalitet då vi är måna om våra patienter som vi vill ge en
          trygg, säker och god vård
Akuttandvård
          Vi strävar efter att vara tillgängliga via telefon och e-post och i möjligaste mån kunna
          erbjuda tid i närtid vid akuta besvär
Nyfikenhet
          Vi är nyfikna på varje enskild patient för att kunna ge lämpliga och väl avvägda
          behandlings-metoder och -alternativ. Vi är även nyfikna på ny teknologi och Innovation
          och satsar på att ligga i framkant enligt vetenskap och beprövad erfarenhet