Varmt välkommen till oss!

Vi som arbetar på kliniken är tandläkarna Lena, Mats och Petronella Norman samt Karin Hammarstedt,  tandsköterskorna Helena, Caroline och Elisabeth, tandhygienist Malin och samordnare Michael.

Tandläkarna Norman startades 1990 av Mats Norman när han öppnade privatpraktik, Lena Norman anslöt 2001 i samband med att lokalerna som vi nu är verksamma i inreddes. År 2015 började Petronella Norman på kliniken efter 6 års arbete på Folktandvården i Malmö och Göteborg.

Mottagningen har successivt uppgraderats och utvecklats och bara de senaste två åren har omfattande ombyggnationer genomförts och investering i ny utrustning har gjorts. Idag har vi därför en modern och högteknologisk klinik och vi arbetar ständigt för att utveckla verksamheten.

Vi har stor erfarenhet av barn- och ungdomstandvård, inklusive tandreglering. Barn och ungdomar har kostnadsfri tandvård hos oss från 0-23 år.

Vi kan hjälpa dig som förlorat eller skadat dina tänder med att återfå en god tuggfunktion med ett fint estetiskt resultat med porslinskronor, broar samt implantat där behandlingen sker direkt på kliniken.

Implantaten vi använder är av en mycket väl utprovad och kliniskt noggrant testad modell av Straumanns fabrikat.

Tandreglering och implantatbehandling utförs i samarbete med specialister.

Vi arbetar med minimalinvasiv - tandvävnadsbesparande - tandvård där vi bl.a. använder Proxypal - en plastform som ger en tandfyllning som får samma form som den naturliga tanden. Formen har utvecklats av oss och vi har därför störst erfarenhet av metoden.

Vi utför effektiv tandblekning med godkänd och skonsam metod.

Vi utför snarkskenor, även på remiss från sömnlaboratorium.

Vi har riktat in oss på att investera i modern utrustning och teknik för att göra behandlingen så skonsam som möjligt för dig. Nedan följer några exempel:

Digital scanning som ersätter avtryckstagning. När en bro eller krona ska göras har man tidigare varit hänvisad till att göra avgjutningar med avtrycksmassa. Detta upplevs av många som obehagligt. Med vår scanner filmas tänderna i olika vinklar vilket ger en tredimensionell bild i datorn. Filen skickas till tandtekniker som gör en bro eller krona som passar i form och färg.

Digital röntgen: ger endast en bråkdel av stråldosen man får av gammal teknik, miljövänlig eftersom inga kemikalier för framkallning används. Vi har under 2013 nyinvesterat i tredje generationens röntgensensorer som ger ytterligare förbättrad bildkvalité.

Digital panoramaröntgen: ger information om sjukliga förändringar i tänder och omgivande vävnad som t ex bihålor och käkleder. Är ett ovärderligt hjälpmedel för att planera större arbeten som exempelvis implantatbehandlingar.

Vattenrening: Vi använder speciell vattenreningsteknik för att komma tillrätta med problemet med bakterieväxt i utrustningens fina slangar. Regelbundna bakterieprov visar ingen förekomst av bakterier, dvs att vattnet är betydligt renare än i kommunens ledningar.

Hygienrutiner: Vi använder de bästa maskinerna för sterilisering av instrument och borrmaskiner. Fullständiga rutiner finns anslagna i väntrummet.