Vår värdegrund

Omtanke - strävar efter att varje patient skall känna sig sedd och väl omhändertagen

Högteknologi - satsar på att ligga i framkant med ny utrustning och senaste teknologi enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Teamtandvård - tandläkare, tandhygienist och tandsköterska - vi arbetar i team - fler ögon ser mera

Estetik - vi gör vårt yttersta för att ge bästa möjliga estetiskt resultat

Funktion - vi gör vårt yttersta för att ge bästa möjliga funktion i bettet

Arbetsglädje - vi är ett entusiastiskt team med olika bakgrund och vi arbetar med all slags tandvård

Respekt - vi är lyhörda för patientens önskemål och har respekt för varje individ.

Trygghet - vi satsar på material och kvalitet som vi vet ger en trygg, säker och god vård

Kunskap- satsar kontinuerligt på vidareutbildning för ständiga förbättringar

Service - vi vill att varje patient skall få möjlighet att utifrån sina förutsättningar få välja mellan olika behandlings-metoder och alternativ

Tillgänglighet - i möjligaste mån tas akuta problem omhand samma dag, är alltid tillgängliga via telefon eller e-post

Hälsa - vi vill hjälpa våra patienter att uppnå och bibehålla en mycket god munhälsa

Patientsäkerhet - vi är mycket måna om att våra patienter skall få en så säker vård som möjligt