Vår tandvård

På vår mottagning har vi patienter från 3 till 97 år.

 

Vuxen tandvård

Vuxentandvården innefattar allt från förebyggande tandvård, där tandhygienisten är en nyckelperson, till lagningar, kronor/broar, tandlossningsbehandling, implantatbehandling och tandblekning. 

Akut tandvård

Vid värk/olycksfall eller andra akuta händelser försöker vi alltid ge klinikens egna patienter tid samma dag eller så finns hänvisning  I mån av tid kan vi även hjälpa övriga akutpatienter.

Barn och Ungdomstandvård

Vi har avtal med Västra Götalands Regionen om avgiftsfri barntandvård. Detta gäller även ungdomar till och med det år man fyller 23 år. Det finns förslag från regeringens utredare att gränsen 23 år sänks, men inga beslut är tagna ( 2021)

Barnens tänder har som bekant blivit mycket bättre de senaste 25 åren och vi lägger stor vikt vid förebyggande insatser. Vi bevakar barnens bettutveckling och bokar tandregleringsspecialist vid behov.

Frisktandvård ?

Många unga vuxna har idag mycket bra tand och munhälsa. Då föreslår vi ofta att tiden mellan undersökningarna förlängs - ofta så att man kommer på undersökning vart annat år. Dettta sänker Dina tandvårdskostnader mycket. Det här är något som aldrig påpekas när massmedia gör sina reportage om tandvårdskostnader.

Exempel - många av våra 24-29 åriga patienter kommer på undersökning vart annat år. Då har man 2 st statliga tandvårdsbidrag sparade( 2x 600 kr). Detta kan man dra av från sin kostnad för undersökning och polering/tandstenstagning/rådgivning. Det täcker  nästan hela kostnaden för besöket och kvar att betala blir alltså 153 kr vart annat år( 2022).. Jämför detta med folktandvårdens lägsta pris för sin frisktandvård - på två år betalar man 840 kr. Har man fyllt 20 år och aldrig lagat någon tand är risken för "tandtroll" väldigt liten. Frisktandvård är Dyrtandvård för den som har friska tänder!