Akut värk eller olycka

Skulle du få akut värk eller det händer något annat och du akut måste ha tag i en tandläkare vänder du dig i första hand till din ordinarie tandläkare. Ju tidigare du ringer, desto större är chanserna för att få en tid samma dag.
Skulle det hända att du får akut värk en helgdag ringer man 0480-817 50 mellan klockan 9.00-11.00 för att få besked om jourhavande tandläkare. Du får sedan tillsammans med den jourhavande tandläkaren komma överrens om du behöver ett jourbesök eller om det klarar sig med rådgivning till din ordinarie tandläkare öppnar igen.

Helgjouren finns på Specialist- och Sjukhustandvården: Kalmar länssjukhus och Västerviks sjukhus