Våra behandlingar

Vår personal går regelbundet på vidareutbildning och vi arbetar med de senaste materialen.

Undersökningar: Våra undersökningar innefattar en komplett genomgång av alla tänder med röntgenbilder samt avlägsnande av tandsten. För att få en ren och fräsch känsla avslutar vi med en tandpolering.

Behandlingar

  • Kompositfyllningar
  • Rotfyllningar
  • Kron- och broterapi
  • Skalfasader
  • Blekningar
  • Implantatprotetik
  • Implantatkirurgi
  • Bettskenor
  • Snarkskenor
  • Profylaxbehandlingar


Mer om våra behandlingar

Estetisk tandvård

Den här delen inom tandvården engagerar oss att förbättra en persons leende, vilket ofta leder till ökad självkänsla, munhälsa och självsäkerhet.

Det finns olika behandlingsalternativ. Med kronor eller skalfasader i keramer når man förutsägbara och långsiktiga resultat. Här finns både styrkan i materialen och möjlighet till de förändringar man vill göra. Kompositer användes allt mer och ger mycket god estetik.

För att kunna prestera det senaste inom kosmetisk tandvård är vi båda medlemmar i American Academy of Cosmetic Dentistry - AACD och dess svenska motsvarighet Swedish Academy of Cosmetic Dentistry - SACD och går kontinuerligt på utbildningar i ämnet.

Implantat

Det går att ersätta nästan alla förlorade tänder med implantat. Behandlingen innebär att man låter en titanskruv växa fast i käkbenet. På den fästes sedan en krona eller bro.

Behandlingen med implantat har en mycket god prognos. Undersökningar visar att 90 - 99 procent av broar som installerats fungerar bra under många år. Majoriteten av dem som får implantat bör kunna räkna med en livslång ersättning för sina förlorade tänder. Titanfixturer slits inte, men tänderna kan däremot behöva bytas ut.

Tandblekning

Ytliga missfärgningar, orsakade av till exempel mat och dryck, kan tandläkaren eller tandhygienisten ta bort med en putsning.

Om missfärgningen däremot ligger djupare kan en blekning vara lösningen. Det blekmedel som används tar sig nämligen in, via sprickorna i emaljen, till dentinet som finns därunder och bleker det.

Nästan alla tänder går att bleka. En blekning kan utföras antingen hos tandläkaren eller hemma av patienten själv. Kontakta oss för mer information!