Team Kim

Välkommen till tandläkare Kim Seu-ki och tandsköterska Liselott Elmlund..

Oss når du på telefonnummer 08-755 02 40.