Amalgam

Detta fyllningsmaterial användes tidigare för att laga hål i tänderna. Det är en metallegering som till ca 50% innehåller det miljöskadliga ämnet kvicksilver. Av denna anledning infördes förbud i Sverige mot amalgam år 2009. Amalgam håller väldigt bra men är gråsvart och inte så estetiskt. Dessutom binder materialet inte kemiskt till tanden vilket gör att man behövde borra på ett visst sätt för att “låsa in” fyllningen i tanden. Detta leder inte sällan till att tanden med tiden går sönder. Har man redan amalgam i tänderna är det dock ingen fara att ha det kvar. Idag använder vi ett plastmaterial (sk komposit) för att laga tänderna. Det är vitt och binder kemiskt till tanden vilket gör att man kan borra mindre när man lagar ett hål.