Karies

Karies är det man kallar för “hål i tanden” och är en tandsjukdom som beror på bakterier och socker. Munnens bakterieflora innehåller mängder av bakterier som i vanliga fall inte ger skador på tänderna. Bakteriefloran måste dock hållas på en “lagom” nivå, det är därför vi behöver borsta tänderna noga både morgon och kväll. När bakterierna får tillgång till socker använder de det som näring för att föröka sig, och i processen bildas syror som avfallsprodukt. Det är syrorna som sedan fräter hål på tänderna. För skydda sig mot att få karies behöver man alltså dels borsta tänderna och dels se till att munnens bakterier inte får god tillgång till socker.

Ett annat bra skydd mot karies är fluor. Vi får det via tandkrämen och t ex fluorskölj. Fluor stärker tandytan och gör den mer motståndskraftig mot bakteriernas syror.