Barn och ungdomstandvård

  • Alla barn har fri tandvård i åldrarna 3-19 år
  • I Västra Götaland är detta förlängt till och med 24 år
  • Föräldrarna får fritt välja vårdgivare för sina barn
  • Vi har nära samarbete med Tandregleringen i Uddevalla