Invisalign - tandställning för vuxna som är nästintill osynlig

Vi på Tandvården Sjöborren kan erbjuda dig tandreglering med Invisalign.

Den här typen av tandställning är utformad för tandreglering med hjälp av nästintill osynliga skenor. Dessa skenor är avtagbara och planeras digitalt.

Invisalign använder avancerad datorteknik för bildbehandling i 3D för att ta fram en virtuell behandlingsplan som visar hur dina tänder kommer att röra sig, steg för steg, under behandlingen. Du ser redan i förväg hur dina tänder kommer att se ut när behandlingen är färdig.
Denna planering kostar 2000 kr om man väljer att inte gå vidare med behandlingen men ingår annars i behandlingskostnaden.

De skenor man får använder man dygnet runt och man tar endast ut dem vid tandborstning samt vid måltider. Skenorna byts med ca 10 dagars mellanrum. Under behandlingen kommer du på regelbundna kontroller hos oss och får då med dig ett nytt set skenor hem.
Efter avslutad behandling behöver tänderna låsas fast i det nya läget för att inte flytta sig igen. Det görs med hjälp av en tunn tråd som fästs på insidan av framtänderna samt en skena som används nattetid.

Exempel på bilder före behandling med InvisalignGo

Samma patient efter behandling med InvisalignGo

Vad kostar det?

Priset är totalt 35 000 kr.

Hur går det till?

Du bokar tid för en konsultation, där en bedömning av bettfelet görs och man säkerställer att tänder och tandkött är friska. Foto och röntgen tas på dina tänder. Vid behov bokas tid för borttagning av tandsten och beläggningar.

Vill du gå vidare med behandlingen är första steget en scanning av tänderna eller ett konventionellt avtryck , som görs vid ett separat besök. En digital analys av bettfelet utförs av Align Technology och en virtuell behandlingsplan, ClinCheck, skapas. Vi planerar sedan hur tänderna ska flyttas för ett optimalt estetiskt resultat. Du får då se resultatet och godkänna behandlingen.Därefter specialtillverkas en rad tandskenor för dina tänder.

Efter ca 3 veckor är skenorna klar och kan provas in. Skenan använder man dygnet runt och tas endast ut vid tandborstning samt vid måltider. Varje skena bärs i 10 dagar innan de byts mot nästa skena i serien, vilket gradvis förflyttar tänderna till den beräknade nya positionen. Kontroller sker med ca 4-6 veckors mellanrum för successiva justeringar.

För att möjliggöra tandförflyttningar kan lite av emaljen mellan tänderna behöva putsas bort. Det skadar inte tänderna då det är så lite som avlägsnas.

Behandlingstiden beror på hur stort bettfelet är och hur många timmar per dygn som tandställningen används. Ofta kan man få mycket snabba förändringar.

Övriga kostnader:

Undersökning/konsultation.
Borttagning av tandsten och beläggningar kostar om behov finns från 660 kr.

Kostnaden för tandställningen betalas i 3 omgångar:

I samband med att vi kommer överens om att göra bettanalysen och tänderna scannas betalar du 2000kr. Detta avser kostnaden för scanning och digital analys av bettfelet.
Vid inprovningen av tandställningen betalar du halva resterande kostnaden.
Sista betalningen görs i samband med den avslutande delen av behandlingen.
Det går bra att betala direkt med kort, önskas faktura betalas denna innan tandställningen provas in.