Bra att veta

Tandvårdstöd 2008

Här kommer en kort sammanfattning :

Försäkringskassan betalar ut ett bidrag 1 juli varje år  till alla, så kallat ATB Allmänt tandvårdsbidrag. Detta bidrag kan sparas i 2 år och det sköts automatiskt av försäkringskassan, som varje tandläkare är uppkopplad till.

  • 22-29 år och 65 år och uppåt är bidraget 600 kr
  • 30-64 år är bidraget 300 kr

Referenspris är vad försäkringskassan har bestämt till ett baspris, varje tandläkare har sedan sin egen prislista.

  • Tandvård som med sitt referenspris uppgår till 3000 kr betalar patienten själv.
  • Tandvård som med sitt referenspris ligger mellan 3001 -15000 kr betalar patienten 50% plus mellanskillnaden till tandläkarens prislista.
  • Tandvård som med sitt referenspris överstiger 15000 kr betalar patienten 15% plus mellanskillnaden till tandläkarens prislista.