Nyheter och information

April 2020:

Gällande coronaviruset
Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber?

Gå inte in på mottagningen – kontakta oss för rådgivning.

Om du har ovan nämnda symptom så ska du – oavsett om du varit i ett riskområde eller inte – avstå från att besöka mottagningen. Kontakta oss istället digitalt eller via telefon. Du kan också kontakta 1177 för ytterligare information.

Via 1177 får du hänvisning till eventuell provtagning.