Behandlingsutrustningen

Vi har fyra fullt utrustade behandlingsrum och ytterligare ett som kan användas för enkla undersökningar och röntgen av patienter som sitter i rullstol och har svårt att flytta över i en behandlingstol.

I utrustningen finns bland annat ett inbyggt vattenreningssystem och vi tar regelbundet kontrollprov, så man kan lugnt dricka vattnet. Det är avsiktligt lite tempererat för att det inte i onödan ska ila i känsliga tänder.

Jag ser det som en självklarhet att använda exklusiva förstoringsluppar för att kunna ställa diagnoser och arbeta på ett säkrare sätt. Även vår tandhygienist kommer att förses med luppar inom kort.

Vi har dataskärmar som sitter monterade så att våra patienter enkelt ska kunna se och följa med. På skärmarna kan vi exempelvis gå igenom röntgenbilder tillsammans och lättare förklara vad det är vi ser, både friskt och sjukt.

Under väntetid, till exempel vid avtryckstagning, går vårt bildspel igång på skärmen för att göra tiden kortare. Då kan det komma bilder från närområdet eller från andra sidan jordklotet...

I sterilen är vi noga med att hålla oss väl uppdaterade med de senaste rekommendationerna och bra utrustning som regelbundet servas och kontrolleras. 

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt