Datoriserad journal

Med digital journal blir mycket av vardagen enklare och vi får möjlighet till mer detaljerad - och tydligare - dokumentation. Via journalen har vi också oneline-kontakt med försäkringskassan beträffande den ekonomiska redovisningen.

Sedan 1999 har vi haft digital journal (Opus) och sedan maj 2018 har vi Frenda, Praktikertjänst moderna webbaserade system. Det omfattar flera delar så vi har kallelsesystem, tidbok, ekonomisk redovisning, remissfunktion, recept m m utöver själva patientjournalen. Snart kommer även alla former att bilder att integreras i Frenda.

Programmet gör att det lätt blir överskådligt, tydligt och enligt alla regler som finns i journallagen. Det innebär bl a att en anteckning som skrivs inte går att ändra dagen efter, så av det skälet läser jag ofta i slutet av arbetspasset igenom det skrivna i varje journal en gång till och dubbelkollar att det verkligen är rätt. Var och en arbetar med personlig inloggning och eget id-kort.

I datorn har vi f n andra program: ett för digital röntgen och digitala färgbilder (Dentalmind) två för säker kommunikation med kolleger, försäkringskassan, landstinget m fl (C-taktLink + Medspace) och ett informationsprogram för patienter (DenTool) med bilder, skriven information och filmer. Till datorn kopplar vi även vår smidiga intraorala kamera (en liten pinnformad sak) och den mer avancerade digitala systemkameran. Foton kan behövas vid både dokumentation och till remisshantering.

Numera kan man således sitta och diskutera en röntgen- eller färgbild med t ex en specialist någon helt annanstans i världen. Tala om att både ha kakan kvar och äta upp den!

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt