Digital röntgen

Vi har haft digital röntgen sedan 2001 och har 2016 bytt till ett helt nytt system för att få bättre detaljer på bilderna och mer komfort för våra patienter.

Med röntgenbildernas hjälp kan vi se tandanlag och upptäcka sjukdomsprocesser inom tänder, i käkben, bihålor m m. Dessutom ger de vägledning inför t ex implantatoperationer. De ger viktig information, men ska bara tas när skäl finns till det. Detta har vi noggranna riktlinjer för i vårt teamarbete.

Inom tandvården har röntgenbilder tagits i mer än 100 år. Till att börja med förstod man inte konsekvenserna av de då tämligen höga stråldoserna. Man hade ingen skyddsutrustning och personalen råkade bl a ut för strålskador i händerna efter mångårig exponering - det fanns inga röntgenhållare. 

Numera är skyddsutrustning i form av blykrage och dito förkläde (används framför allt på gravida när bildtagning inte kan uppskjutas) obligatorisk. Tekniken har också förfinats så att allt lägre doser kan ge bra bilder. 

Digital röntgen - som minskar stråldosen ytterligare - har vi haft på vår mottagning sedan 2001. En bild tagen med konventionell teknik motsvarar 5-6 bilder tagna på digitalt vis.

Enligt fakta, som jag fick från dåvarande Statens Strålskyddsinstitut (nu Strålsäkerhetsmyndigheten) i mars 2002, motsvarar en digital bild cirka en halv dags genomsnittlig så kallad bakgrundsstrålning.

Vad är då bakgrundsstrålning? Jo, det är summan av all naturlig strålning som vi ständigt utsätts för från såväl rymden som berggrunden samt byggnader etc. i vår miljö. I tätorter är denna bakgrundsstrålning ungefär dubbelt så hög som i glesbygd.

Stråldosen från våra - oftast fyra - årliga digitala röntgenbilder motsvarar således att besöka en större stad ett par dagar...

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt