Panoramaröntgen

Översiktsbild över hela eller delar av käkarna är ett viktigt komplement som vi använder oss av då och då.

Vi använder ny mjukvara sedan 2016 så bilden ovan ger inte systemet av idag rättvisa. Dessa bilder tas bl a då man behöver veta vilka tandanlag som finns, hur visdomständer ligger, för att upptäcka sjukdomstillstånd i käken som inte får plats på vanliga bilder och inför bedömningar av tandimplantat för att ta några exempel.

Som patient står man upp och sedan roterar apparaten runt i samband med bildtagningen. Bilden kommer upp direkt på dataskärmen bredvid så man kan enkelt visa och förklara.  

Vi har också möjlighet att skicka bilder till specialist för bedömning eller göra en utskrift om så önskas (brukar vara populärt bland de yngre att se sina blivande "vuxentänder" innan de kommit fram!).
 
Här ovan ett fullt betandat bett hos vuxen, bara visdomständerna saknas. Patienten har givetvis godkänt publiceringen.

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt