Vad våra patienter tycker

Nu var det ett tag sedan vi gjorde några enkäter utöver den som ges till 19-åringar, men det kommer kanske att bli aktuellt igen, antingen i traditionell form eller digitalt. SKI gör dock årligen generella branschmätningar, se mer nedan.

Vi genomförde flera enkäter för några år sedan.
Resultat av patientförslag är till exempel glasväggar + skjutdörr mellan behandlingsrummen. Det är nu en helt annan isolering och man kan prata mer ostört, vilket uppskattas.

De senaste åren har SKI (Svenskt Kvalitetsindex) anlitats till att undersöka vad bl a tandvårdens patienter i allmänhet tycker  - och siffrorna talar för att vi som profession är mycket uppskattad. Privattandvården ligger generellt lite högre beträffande "kundnöjdhet", Praktikertjänsttandläkarna ännu något högre än övriga privattandläkare och Adderaklinikerna inom Praktikertjänst har ytterligare lite bättre siffror. Det gläder oss - som är med i Addera - förstås! Men som sagt, det som är mest slående är att tandvården överlag får mycket bättre resultat än annan samhällsservice. 

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt