Om garantiförsäkringen

Möjligheten att ha utökad garantiförsäkring försvinner fr o m 2020-01-01, men för redan utförda arbeten fortsätter den att gälla. Från nyår 2020  är det tre års garantitid på kronor, broar och implantat

Det är en omgörningsgaranti som innebär att patienten får en viss ersättning för ny behandling. Ersättningen motsvarar patientavgiften som tidigare betalats för det som måste göras om.

Avtagbara tandproteser har garantitid på ett år, men bara om de inte utförts

  • för temporärt bruk
    eller
  • enligt immediatteknik (dvs färdigställts innan sista tandborttagning skett) 

eller

  • kommit till skada p g a patientens oaktsamhet
  • om patienten reagerar avvikande på det dentala materialet (då träder andra regler i kraft istället!)

Beträffande fyllningar har de ingen formell garanti. Har vi uttryckligt rekommenderat en krona p g a att tanden är i ett för tveksamt skick för att hålla kvar en fyllning, lämnas inga som helst garantier på den. Om en fyllning för övrigt lossnar alltför snart görs den om utan kostnad eller med en rejäl rabatt. Det är dessbättre sällan vi behöver göra om något.

Praktikertjänst har en reklamationsnämnd som man kan vända sig till om man som patient inte är nöjd med vård hos någon tandläkare eller tandhygienist inom bolaget. Denna grupp består av rutinerade tandläkare, jurist och konsumentrepresentant.

Förutom garantiförsäkring har vi en obligatorisk patientförsäkring som kan träda i kraft upp till 10 år efter ett skadetillfälle. Vi har numera som rutin att anmäla direkt vi märker att något händer som kan innebära negativa konsekvenser längre fram, detta ger extra trygghet för patienterna. 

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt