Min personliga filosofi om kronor och broar

Från och med nyår 2020 är det tre års garanti på nya kronor, broar och implantat, men de äldre som gjorts under tiden det gick att ha fem års garanti behåller givetvis den.

KRONOR är nästan alltid starkast och vackrast naturella, de ska behandlas varsamt....

 

...det händer dock att man hittar hål i dem...

 

...och även om vi numera försöker att vara så försiktiga som möjligt när vi arbetar, kan det emellanåt behöva göras en och annan specialersättning om för mycket substans gått förlorad...

 

Kronor ska ha god anpassning till grannarna, varken för gles eller för tät kontakt.... 

 

...inte avvika påtagligt i vare sig färg...

 

...eller form...

 

De ska orka stå emot starka krafter...

 

...i år efter år...

Ibland händer det saker nere vid själva rötterna...

 

...som även påverkar högre upp...

 

... men då är det fråga om biologi för vilken tyvärr sällan garantier finns...

 

Det allra största hotet mot kronor och broar är uttorkning...

 

... permanent eller periodvis, då kan de undermineras...

 

... men det finns flera sätt att förebygga så att ett beprövat hantverk ändå får konstruktionerna att fungera både länge och väl.

 

Om andra produkter hade samma förhållanden mellan pris och garantitid som en krona hos mig, skulle t ex en ny "normalbil" (som av de flesta används kortare tid per dag än en tand) ha 200-300 års garanti... lite att begrunda, inte sant?

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt