Prisexempel

Hur prislistan tillämpas är ofta nästan lika viktigt som vad det står i den. Som privata vårdgivare kan vi till exempel ge rabatt när det finns skäl till det - ej tillåtet i den offentliga tandvården.

I Sverige är prissättningen på tandvård fri sedan 1999, men med vissa undantag då istället folktandvårdens taxa i aktuellt landsting gäller.

Tandvårdsgruppens prislista gäller  från 2022-09-15 och tills vidare. 

Våra priser är noggrant uträknade med hänsyn till svårighetsgrad, materialkostnader och tidsåtgång. Dessutom har vi olika graderingar inom enstaka åtgärder för att det ska bli så rättvist som möjligt. Bedövning ingår som en självklarhet för alla som önskar det.

På anslagstavlan finns en hänvisning till väntrumspärmen där listan, 13-sidig, finns. Vi gör kopior om någon önskar sådana. Det är dock fortfarande svårt att jämföra vad man får för sina pengar, det är ju inte identiska produkter som säljs... 

Vi ger skriftliga kostnadsberäkningar innan planerad behandling. Att försöka räkna ut priset själv med hjälp av prislista blir med stor sannolikhet inte rätt då det är en synnerligen komplicerad taxa med runt 200 åtgärder och oändliga kombinationsmöjligheter....

I vårt team är vi noga med att försöka hjälpa till att bevaka pågånde behandlingsperioder och att använda/spara det allmänna tandvårdsbidraget så att det ska bli som mest fördelaktigt för våra patienter. Men det är egentligen patientens försäkring och eget ansvar så vi kan aldrig garantera att vi sköter detta i varje enskilt fall.

Ett tips är att för egen del sätta av en mindre summa varje månad för att ha pengar till sin tandvård. Att ha abonnemangstandvård (f n ej aktuellt hos oss) kan kännas tryggt, men statistiskt sett kostar det betydligt mer än att betala precis för det som görs.

 
Några prisexempel

Tandläkarundersökning (av patient som jag gjort basundersökning på förut) kostar  1250 kr och det blir då 650 kr för unga vuxna (20-29 år), 950 kr för 30-74-åringar och 650 kr för dem som är över 75 år. Detta under förutsättning att det finns ett tandvårdsbidrag, ATB, tillgängligt. Att priserna skiljer beror på olika värden på de allmänna tandvårdsbidragen i olika åldrar. Ev tillkommer kostnad för ytterligare röntgenbilder om antalet överstiger 4 bilder.

En krona i metallbundet porslin eller helkeramik gjord hos vår samarbetspartner Kadela i Kalmar kostar brutto 7240 kr och då ingår samtliga moment under framställningen inklusive material. I praktiken blir patientpriset då oftast runt 5 500 kr, mindre än så om det finns upparbetat högkostnadsskydd. På kronor (och övrig fastsittande protetik) har jag valt att lämna 5 års omgörningsgaranti utan extra kostnad, det är 2 år mer än standard. Vill man ha en enstaka krona så billigt som möjligt har vi även alternativ med utländska underleverantörer, räkna med ca 600 kr mindre i patientavgift då. Garantin är densamma.

Ett broled, dvs ersättning för helt förlorad tand, kostar 2750 kronor och brostöd eller flera kronor kostar 6200kr/styck brutto oavsett var de tillverkas.

Plastfyllningar kostar mellan 620 och 2450 kr beroende på storlek och placering i munnen och det högsta arvodet innebär minst 45 minuters arbete (Ylva). Sedan juni 2016 har jag, Ylva, bytt både teknik och material för att göra lagningar. Detta efter en kurs med en fantastiskt skicklig kollega som inspirerade ett antal svenska pionjärer i denna teknik. Med stor sannolikhet kommer den framöver att spridas bland fler tandläkare då den möjliggör bättre hållbarhet. 

Hamnar det sammanlagda referenspriset över 3000 kr blir det också lägre kostnad för det som tillkommer över den gränsen. Av miljöskäl gör vi på Tandvårdsgruppen sedan 30 år tillbaka inga nya amalgamfyllningar. 


//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt