Prislista

Hur prislistan tillämpas är minst lika viktigt som siffrorna i den, så inför behandling ordnar vi med kostnadsberäkning och diskuterar eventuella alternativ.
Från och med 1 januari 2020 tillåts endast 3 års garanti på kronor, broar och implantat.

Prislista

Vi har sedan många år tillbaka fri prissättning på tandvård. Undantag är den landstingsfinansierade tandvården för speciella patientkategorier, där gäller folktandvårdens prislista även för privattandläkare och patienten betalar som för besök i sjukvården.

Priserna är satta med ledning av svårighetsgrad, kvalitetskrav, tidsåtgång, materialkostnader med mera.

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt