Tandvårdsförsäkring

Bästa "tandvårdsförsäkringen" är goda kost- och munhygienvanor med kontroller hos proffs enligt rekommendationer. Men oavsett om detta fungerar eller inte, har vi en ekonomisk försäkring med bland annat ett riktigt påtagligt skydd mot höga kostnader.

Direktlänk till reglerna om tandvårdsstödet som trädde i kraft 1 juli 2008:
 

Reglerna  är mycket komplexa och fulla av fackuttryck. Hör gärna av dig till oss om det är något du undrar över så ska vi försöka hjälpa till att räta ut frågetecknen.

Här ett försök till en kort sammanfattning

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB: alla personer som är med i försäkringskassan får per år

24-29 år:  600 kr 
30-64-år   300 kr
65+           600 kr 

Detta delas ut 1 juli och kan nyttjas till både akut och planerad tandvård. Under vissa omständigheter är det smartare att spara sitt ATB till året därpå - vi hjälper dig med det.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, kan bara användas till förebyggande tandvård. 600 kr delas ut två ggr per år till personer med vissa sjukdomar som innebär högre risk för t ex karies. I regel krävs då läkarintyg och ibland salivprovtagning. Exempel på sådana sjukdomar är ulcerös colit, Crohns sjukdom, allvarlig KOL m fl. 

Den stora skillnaden mot tidigare är dock högkostnadsskyddet, som gäller lika i alla åldrar 24+.

Då handlar det om minst en krona på en tand, en bettskena, en rotfyllning eller omfattande fyllningsterapi/sanering av tandsten för att ta några exempel. Utöver ATB är det inte längre några som helst statliga subventioner för behandlingar understigande 3 000 kronor baserat på referenspriset.

Mellan 3 000 - 15 000 får man en rabatt som motsvarar 50% av referenspriset.

Över 15 000 är rabatten 85% på referenspriset. I det intervallet blir det mycket tydligt vilken stor skillnad tandvårdsförsäkringen gör.

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt