Addera hos oss

Värdebaserad tandvård är sedan mer än många år i fokus på vår mottagning. Den tandvård vi erbjuder ska vara av hög kvalitet och ha ett bestående värde för patienten. Du som är patient ska genom oss få kunskap och råd för att kunna göra de val som passar dig bäst, inte minst på lång sikt. Ditt ansvar + vår kunskap = goda möjligheter till långsiktig munhälsa Nedan följer vårt upplägg för att nå dessa mål

Personal

Samtliga i teamet arbetar ofta självständigt, men tandläkaren är verksamhetsansvarig och har det övergripande ansvaret, diagnosticerar och planerar. Legitimerad tandhygienist ställer diagnoser och arbetar inom sina kompetensområden. Vi har hjälp av receptionist under större delen av dagen.

Tillgänglighet

Förutom på måndagar, som är heldag, arbetar vi antingen för- eller eftermiddagar för att kunna hålla kvalitén och engagemanget på en hög nivå och - förhoppningsvis - orka i många år till... I händelse av frånvaro under vardagar ordnar vi ibland hänvisning enligt överenskommelse med andra kollegor. Men även tandvårdspersonal behöver så klart semester och avkoppling - då varslar vi våra närmaste kollegor på klinikerna som finns i Borgholm så att patienter kan vända sig dit och få hjälp.

Undersökning

Innan vi träffar förstagångsbesökare, skickar vi ett välkomstbrev med viktig information. Vid första besöket reserverar vi en extra lång tid, i regel en timme (lite kortare för barn och yngre vuxna). Utifrån patientens önskemål och undersökningsfynd resonerar vi oss sedan fram vad som ska göras Är det ett stort behandlingsbehov och olika valmöjligheter kan det krävas flera besök innan vi har en bestämd plan. Tips om egenvård brukar vi alltid ge liksom minst en skriftlig kostnadsberäkning om återbesök krävs. 

Behandlingsalternativ  

Vi tycker det är stimulerande att få frågor och förklarar gärna, men det är bara du som vet hur det känns i din mun och det är dina beslut vi rättar oss efter så långt det är möjligt. Därför berättar vi om alternativa behandlingars för- och nackdelar och rekommenderar den vård vi skulle ge våra anhöriga eller som vi själva helst skulle välja. Ibland kan det ändå vara lite svårt att bestämma sig direkt, därför är vi är noga med att ge möjlighet till betänketid, speciellt vid större behandlingar.

Ekonomi  

Priset för tandvården får du reda på i förväg eftersom det är viktigt att du har kontroll över kostnaderna. En "vanlig årlig undersökning" kostar 840:- utan hänsyn taget till årliga bidrag som sänker priset olika mycket beroende på vilken ålder man är i. Helt kostnadsfri är all behandling för patienter mellan 0-21 år, (undantag tandsmyckefastsättning t ex ). Extra stödbehandling t ex varje kvartal eller halvår för riskpatienter kostar olika mycket beroende på hur omfattande behovet är.

Upptäcks något bekymmer, stort eller litet, ger vi alltid skriftlig beräkning på behandlingen så fort vi vet vad som kan göras. Vår fullständiga prislista finns lätt tillgänglig på praktiken  i en informationspärm i väntrummet och man får gärna kopior av den om så önskas. Prislitan finns även här på vår hemsida. Prislistor på tjänster är dock vaga som jämförelsematerial då det är tillämpningen av dem och givetvis behandlingens utförande/resultat som är det viktigaste och det är mycket svårt att jämföra. 

Vi erbjuder möjlighet att delbetala. Däremot har vi inget system med abonnemangstandvård eller motsvarande utan hos oss betalar du för vad du får - inte för vad som eventuellt behöver göras.

Det som i särklass ger de lägsta tandvårdskostnaderna är den dagliga egenvården och den tipsar vi gärna mer om!

Rutiner och säkerhet

Vi använder oss av Praktikertjänsts interna kvalitetssystem byggt bl a på Socialstyrelsens föreskrifter m fl myndighetskrav. Kvalitetsdiplomerade har vi varit sedan 1997 och arbetet pågår kontinuerligt. Alla behandlingar som görs har dokumenterade rutiner som kontinuerligt ses över och uppdateras. Den datoriserade journalen möjliggör en mycket noggrann registrering av alla uppgifter av värde, det är viktigt för patientsäkerhet och effektivitet. Att vi har en lokal avvikelsehantering innebär att vi noterar och bearbetar sådant som inte går som det var tänkt - allt för ökad säkerhet och trivsel. Jag har som alla andra tandläkare i Sverige en ansvarsförsäkring om skada skulle uppstå på någon patient. Om man som patient inte är nöjd med behandling hos oss eller annan tandvård inom Praktikertjänst, har man möjlighet att kontakta Praktikertjänsts reklamationsnämnd. I denna grupp ingår bl a rutinerade tandläkare, jurist och konsumentrepresentant.

Garanti

Förlängd garanti finns på vissa arbeten.  Hos mig gäller utan extra kostnad 5 års omgörningsgaranti på alla kronor, broar och tandimplantat för permanent bruk. I regel är garantitiden annars 2 år på dylika arbeten. Nyfiken på mer om garantier, läs gärna i mitt favoritkapitel! Samarbetspartners inom tandteknik är Tandtekniska Kalmar PTJ, Dental Zone i Västerås samt Boxholms Tandteknik AB.

Riskbedömning  

 För att vårdnivån, den förebyggande tandvården och eventuell överenskommen kallelse ska passa varje patient gör vi alltid en riskbedömning bland annat gällande sjukdomarna karies och tandlossning. 

Patientinflytande

 Med hjälp av enkla enkäter stämmer vi av vad våra patienter  tycker i stort och smått för att ständigt kunna förbättra vårt arbete och bemötande. Nu har vi inte genomfört enkäter på några år men håller andra kanaler öppna för synpunkter. Vi är tacksamma för all feedback som ges till oss så att vi kan  vidareutvecklas - många idéer har under årens lopp kommit från våra patienter! Till exempel hör ombyggnaden med glasvägg mellan behandlingsrummen till det som vi utvecklat efter patientsynpunkter.


Möjlighet finns också att  t ex e-posta synpunkter eller frågor, adressen är ylva.armfelt@ptj.se, men patientrelaterade personliga uppgifter ventileras inte på internet.

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt