Hälsosatsning

Vi erbjuder våra patienter en frivillig kostnadsfri hälsokontroll med blodtrycks- och blodsockermätning. Det är då de som inte redan är diagnosticerade och omhändertagna inom sjukvården som kan komma ifråga.

Vi startade med hälsosatsningen hösten 2010 sedan vår dåvarande tandhygienist Yvonne Riesle utbildat sig och nödvändigt material införskaffats. Kontrollerna går ut på att tidigt upptäcka tecken på folksjukdomarna högt blodtryck och diabetes vilka båda kan leda till mycket allvarliga komplikationer, till exempel stroke. Vid upptäckt av något onormalt hänvisar vi till närmaste vårdcentral och det har blivit aktuellt vid några tillfällen de gångna åren.

Tidig upptäckt av båda tillstånden är viktig och eftersom vi oftast träffar våra patienter regelbundet passar det bra att vi gör detta. Våra tandsköterskor Kerstin, Jeanette och Margita gör nu dessa mätningar hos oss.

Läs gärna mer om en avhandling som Sevek Engström, Uppsala universitet gjort (disputation 2012-03-30) om denna typ av viktigt samarbete mellan tandvård och sjukvård.

Vi har även anmält intresse av att ingå i en bentäthetsmätningsstudie, ett led i tidig upptäckt av osteoporos/benskörhet,

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt