Kurser och vidareutbildning

Vi tycker det är viktigt, roligt och inspirerande att gå kurser och lära oss mer, så varje år satsar vi på varierad efterutbildning för tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor, ofta tillsammans. Här syns exempel från de senaste åren. Det har blivit ett stort glapp med deltagande i fysiska kurser, men desto fler onlineutbildningar har genomförts under pandemin...

28-29 mars 2019
Kvalitetsarbete förlagt till Köpenhamn 
Hela teamet iväg på en liten resa med viktiga frågor inför framtiden. Varje år arbetar vi med kvalitetsfrågor av olika slag, men just i år var det extra viktigt med genomlysning av ansvarsområden, hygienrutiner, rekrytering med mera. Margita hade börjat sin nedräkning till pensionen...

18 december 2018
Budgetmöte tillsammans med vår affärscoach

25 oktober 2018
Ylva, Kristina och Sofia på remittentmöte på specialistkliniken på Länssjukhuet, Kalmar
Diverse information och rundvandring i lokalerna följde därpå

Här syns Sofia och Kristina vid den speciella röntgenapparat som finns där för att kunna ta skiktröntgen och sammanställa tredimensionella modeller av käkar

 

14-15 september
Logos 2018 på Örenäs slott, Skåne
Det kliniska teamet vidareutbildade sig i viktiga kirurgiska och röntgendiagnostiska frågor. Sedan den kursen granskar Ylva, som radiologiskt ansvarig, samtliga tagna bilder på kliniken.

Mars 2018
Ingrid och Kristina på kompletteringskurs i röntgenteknik

22 mars 2018
Tandvårdsdagen i Kalmar
Teamet på plats för föreläsningar och mässbesök, två av tandsköterskorna tog där avtryck för personliga hörselskydd och vi fick med oss en del prover.

Ylva på föreläsning med en synnerligen skicklig tandläkare som enbart arbetar med rotfyllningar, Lars Ramsköld och så den inspirationsföreläsning som Marianne Jensen-Rose höll med visning av en del bilder från vår egen praktik!

 

26-27 januari 2018
Ylva på internationell kurs i Göteborg tillsammans med Zeljko
, en av våra tandtekniker från laboratoriet vi anlitar i Kalmar, Kadela. Under en lång dag fick vi lära oss om ett nytt sätt att göra kronor på ett mer tandsubstansbevarande sätt. Det var andra gången med en av de italienska tandläkarna, Pasquale Venuti, som denna gång turades om tillsammans med kollegan Marco Maiolino och två skickliga tandtekniker. Viktigt att både tandläkare och tandtekniker lär sig saker tillsammans för att det ska stämma sedan. Dagen efter satt vi  tandläkare och övade på plasttänder och det är en härlig känsla när man får beröm av kollegor i världsklass :-)

8 november 2017
Verksamhetsutveckling i Kalmar
Hela teamet på plats tillsammans med andra Adderakliniker i Praktikertjänst. Det handlade bland annat om en presentation av ett nytt dataprogram för journalskrivning, som vi kommer att byta till under våren-18

19-20 oktober 2017
Logoskurs i Båstad
Det blev denna gång ett gästspel för oss i en annan grupp än den vanliga vi går i. Temat för kursen var utmaningar i omhändertagandet av den unga respektive den äldre patienten. Tre specialisttandläkare höll i den och vi tyckte alla att det var mycket givande och trevligt.

12-13 maj 2017
Ylva på kurs i Göteborg med Jason Smithson, England. Vi arbetade även praktiskt med i huvudsak olika sorters preparationsteknik för skalfasader, keramiska onlays och specialpreparerade kronor. 

8 december 2016

Budgetmöte med personalen och vår affärscoach från Praktikertjänst. Noggranna analyser av till exempel behov av investeringar, utbildning, renovering etc ligger till grund för schemaläggning och prissättning hos oss. 

7 december 2016
Verksamhetsplanering tillsammans med ett dussin kollegor i Kalmarregionen och ett par affärscoacher från Praktikertjänsts kontor. Vi fick en del uppdatering och hade givande diskussoner.

2 december 2016
En mycket inspirerande både teoretisk och praktisk kurs i konsten att göra vackra, naturtrogna och starka framtandslagningar. Ylva var i Göteborg tillsammans med ett exklusivt antal kollegor från hela Sverige som lärde sig tekniken steg för steg av en mästerlig engelsk tandläkare, Gurvinder Bhirth. 
 

30 november 2016
Uppföljning av vårt nya röntgenprogram från Dentalmind och introduktion till lite nya detaljfinesser. Vi är riktigt nöjda med det.

2 november 2016
Ylva på kvällskurs i Kalmar med inriktning på detaljer kring tandimplantat med företaget Straumann. Vi fick ta del av en duktig protetikers kunskaper och tips för utformning av provisorier på implantat för att därigenom kunna forma till tandköttet på bästa sätt.

24 oktober 2016
Brandskyddsutbildning med teori och praktik på brandstationen i Borgholm.

22-23 september 2016
Logos.kurs på Kosta Art Glass Hotel för hela teamet. Ämnena var de klassiska tandsjukdomarna som alltid är aktuella för oss, karies och parodontit. Föreläste gjorde professorerna Peter Lingström och Stefan Renvert.

5 september 2016
Verksamhetsutveckling tillsammans med vår affärscoach från Praktikertjänst.

16 augusti 2016
Alla på kliniken utbildades i vårt nya röntgenprogram från Dentalmind. Stor skillnad i kvalitet på dessa bilder och även en förbättring av patientkomforten - uppskattat på alla vis.

2-3 juni 2016
Ylva på kurs i Göteborg med Pasquale Venuti, en italiensk tandläkare och skicklig kliniker som inspirerade ett antal ambitiösa svenska kollegor med föreläsning och möjlighet till hands-on-träning på modeller. Vi lärde oss en ny metod för fyllningsteknik, injection moulding, utvecklad av David Clark. Mycket intressant och stimulerande kurs. Efter ett halvår och över 350 fyllningar senare fungerar samtliga väl, oss veterligen. Det verkar med andra ord som ett lovande teknikskifte till gagn framför allt för våra patienter!


April 2016
Alla medarbetare studerar självständigt patientdatalagen i ett särskilt utbildningsprogram som tillhandahålls av Praktikertjänst. Efter genomgången utbildning gör man ett test och besvarar frågor för att bli godkänd. Vi har satt som mål att alla ska vara färdiga senast 30 april. Det är ett mycket detaljerat regelverk vi har att förhålla oss till. Bland annat finns begränsningar att använda e-post vid kommunikation med patient.

6 april 2016
Tandvårdsdagen i Kalmar
Hela gänget på en heldag med föreläsningar, dentalutställning och mingel med kolleger från framför allt sydöstra Småland.  

30 mars 2016
Vårt årliga kvalitetsarbete kunde stämmas av, det är ett digert material som ska uppdateras, bl a gör man lokal patientsäkerhetsberättelse och strålsäkerhetsberättelse. Via Praktikertjänsts avstämning får vi sedan ett kvalitetsdiplom...

11-12 september 2015
Logoskurs på Ekerum som handlade om bettfysiologi och tandregelering denna gång.

19-22 mars 2015
Ylva på kurs i mikrobiologi och protetik med Sven Scholander och Mikael Zimmermann

3 februari 2015
Kurs i form av uppdatering av våra akutrutiner (hjärt-lungräddning mm) och användning av hjärtstartare

23 oktober 2014
Kerstin och Jeanette i team Jonasson Armfelt deltog i en kurs om praktikhygien. Eftersom hygienfrågor ständigt är viktiga och aktuella, förutsättningar ändras och nya metoder tillkommer är ämnet alltid mycket angeläget. Lite nyinvesteringar och några korrigeringar i metoder för bästa möjliga effektivitet och funktion har redan hunnit göras.

16-17 oktober 2014
Hela kliniken på kurs i verksamhetsutveckling inom Addera, konceptet som har den absolut högsta kundnöjdheten! Tandvården ligger i topp, inom tandvården är det privat tandvård, av de privata är det Praktikertjänst och inom Praktikertjänst är det Adderapraktikerna enligt SKI-undersökningar som görs årligen. Men fortsätter man inte att utvecklas blir det snart försämringar och denna kurs i ett lagom stort sällskap heter "Praktikåterupplivningens ABC". Inte minst viktigt att stanna upp, reflektera och arbeta vidare är det när ny personal tillkommit sedan senast vi samlades på detta vis. Vi var på Kolmårdens vildmarkshotell ett par dagar denna gång, en mycket vacker plats...

9 oktober 2014
Ylva på informationskväll hos Tandtekniska Kalmar, vårt laboratorium som gör allt från kronor till stora implantatbroar. Denna gång var det fokus på vackra, naturtrogna glaskeramiska kronor med extra hög hållbarhet. Vi var ett antal kolleger som fick möjlighet att ta del av nyhter och diskutera.

18-19 september 2014
Vi hade två riktigt fina kursdagar på temat "Ta hand om dina patienter med implantat". Kursen var ett led i Praktikertjänsts Logos-utbildning som är en flerårig efterutbildning med olika ämnen representerade. Våra kursgivare denna gång var parodontologen Ann-Marie Roos-Jansåker och protetiker Martin Janda, som gick igenom både biologiska och tekniska komplikationer och vad man kan göra för att undvika dem.

5 september 2014
Thomas Wallgren och Ylva Jonasson Armfelt var på Praktikertjänsts huvudkontor i Stockholm på arbetsmöte med tema ledarskap. Tillsammans med 10 andra kolleger från olika håll i Sverige ovh våra rådgivare hade vi en uppskattad kursdag.

20 augusti 2014
Tillsammans med Carin Ribmans tandvårdsteam från Oskarshamn hade vi i team Jonasson Armfelt en dag i verksamhetsutvecklingens tecken då vi såväl gemensamt som yrkesvis gick igenom olika frågor av intresse i vårt vardagliga arbete. Vi höll till på Öland men hade bara hoppats på lite bättre väder...

16 maj 2014
Heldagskurs i barntandvård för hela kliniken tillsammans med drygt 60 andra i privattandvården från vårt län. Vi höll till på sjukhuset i Kalmar och fick en rejäl genomgång av specialisten Lena Olsson, som även biträddes av en annan specialist, Anna Christin Dyster-Aas. 

1 april 2014
Uppdatering av rutiner för antibiotikaförskrivning inklusive diskussionsmöjlighet med sjukhustandläkare Ingemar Lönnberg. Vi samlades några tandläkare och tandhygienister och hade genomgång tillsammans.

26 mars 2014
Hela personalen på Tandvårdsdagen i Kalmar. Vi fick lyssna till intressanta föreläsningar och besökte en tandvårdsmässa med 40 olika utställare. Inspirerande på alla sätt och vis!

22 januari 2014
Hela personalen på brandskyddsutbildning för andra gången. Det innebar både teori och praktiska övningar - och en del tid för eftertanke...

5 december 2013
Alla på kliniken var på budgetarbete samt studiebesök och webbsidegenomgång på Praktikertjänsts pmbyggda och nyrenoverade huvudkontor i  Stockholm

26 oktober-3 november 2013
Ylva på Praktikertjänstkurs med tre olika föreläsare; Sven Scholander, protetik, Stefan Renvert, parodontologi och Hans Sandberg, samhällsodontologi m m. En mycket intensiv och lärorik vecka med inspiration i både stort och smått. Tandvården står inför stora utmaningar och tekniken fullkomligt exploderar, det gäller att välja rätt spår. 

25 september 2013
Planeringsbesök av vår konsult från Stockholm med genomgång av verksamheten ur olika aspekter. Ibland behöver man se saker lite utifrån för att få perspektiv på vardagen.

19-20 september 2013 Logoskurs
Kursdagar inom ämnena kirurgi och endodonti(rotbehandling) med föreläsarna/specialisterna Göran Gynther och Tomas Kvist. Mycket tänkvärda och nyttiga uppdateringar och en föraning om vad som blir framtidens nya tekniker och instrumentel.

6 mars 2013
Vi hade genomgång av vårt kvalitetsarbete tillsammans med Praktikertjänsts kvalitetstandläkare som gör besök ute på klinikerna.

4 december 2012
Besök av vår konsult inom verksamhetsutvecklingen Addera. Vi arbetade bland annat med frågor som har med kommunikation och bemötande att göra.

13-14 september 2012
Verksamhetsutveckling i form av en mycket uppskattad kurs med PG Wettsjö med fokus på god kommunikation, förståelse och patientbemötande tillsammans med andra Addera-team från olika delar av landet. Det är nu  i dagarna 10 år sedan vi startade vårt deltagande i Praktikertjänst Addera.

6-7 september 2012
Två intensiva dagar med en genomgång av medicinska risker i odontologisk vardag, en tandläkare, Johan Blomgren, och en läkare, Lars Vilén, utbildade oss i de kliniska teamen.

3 april 2012
Under ett par timmar hade vi besök av tandläkare Kjell Kärrbrink, Norrköping, som hade en intressant genomgång om möjligheten att på vanliga tandröntgen kunna göra preliminära mätningar av risken benskörhet. Osteoporos som tillståndet också kallas, är en ökande "folksjukdom" som orsakar mycket lidande för den drabbade och kostar samhället i storleksordningen 14 miljarder/år. 

28 mars 2012
Vi stängde hela kliniken och var på Tandvårdsdagen 2012 i Kalmar. Alla var på tre olika föreläsningar, två av dem hade man fått välja ur en meny, och dessutom besökte man en tandvårdsmässa med en del nyheter. Själv hade jag valt föreläsning om "Digitaliserad tandvård och sociala medier" med Per Ahlberg/Dental 24 och Annica Thorberg/Marketinghouse följt av "Sambandet nacke-tuggsystem" med sjukgymnast Hans Holmgren. Tandtekniska Kalmar PTJ bjöd på lite extra mingel och avslutningsvis gjorde Olof Buckard en betraktelse över kända personers munnar och läten. En på det hela taget riktigt lyckad dag som gick väldigt fort! 

20 mars 2012
Ylva Jonasson Armfelt har varit på föreläsning i flera angelägna områden med anknytning till farmakologi. Medverkade gjorde infektionsläkare Per-Åke Jarnheimer, sjukhustandläkare Ingemar Lönnberg, specialist i oral kirurgi Henrik Madsen samt läkemedelssakkunnige Ola Nordqvist. De presenterade riktlinjer för antibiotikaanvändning inom tandvården och gav viktig information om hantering av patienter som får/fått bisfosfonatbehandling respektive står på antikoagulatia eller annan "blodförtunnande" medicin. 

1 mars 2012
Ylva Jonasson Armfelt i Stockholm på kurs i hantering av den nya hemsidan, vars resultat nu är publicerat fr o m 19 mars.

10 - 11 november 2011
Kurs i kariologi = läran om kariessjukdomen vilket inkluderade förebyggande åtgärder och reparativa. Kursen hölls av två professorer, Peter Lingström, Göteborg och Jan van Dijken, Umeå, och det var mycket givande för oss alla som var med.

22 - 23 september 2011
Alla kliniskt verksamma på Tandvårdsgruppen på kurs i Borås. LOGOS, flerårig vidareutbildning, handlade denna gång om protetik, dvs mer avancerad uppbyggnad av tänder och bett samt om tandvårdsförsäkringen, som är en mycket komlicerad skapelse...
 
6 - 7 september 2011
Yvonne på utbildning tillsammans med andra tandhygienister i Stockholm

maj 2011
Repetition av HLR-utbildning under ledning av narkos- och akutläkare Ralph Bolander för hela praktiken
 
28 oktober 2010

Ylva deltagit i ett seminarium som handlade om de Nationella riktlinjerna inom tandvården i Sverige
 
2-3 september 2010t

Kursdagar på Kosta Art Hotell. Vi fortsatte vår kontinuerliga vidareutbildning som denna gången dels handlade om att kunna göra eller återskapa vackra leenden, dels om nyheterna i Tandvårdsstödet, något som ständigt är under förändring, det kom 900 nya ändringar 1 juli så vi har en del att sätta oss in i...
 
22 maj 2010

Inspirerande föreläsningar m bl a Fredrik Lindström, Jan Gunnarsson och Mi Ridell i samband med Praktikertjänst 50-årsjubileum

21 april 2010

Tandvårdsdagen 2010 på Gränsö slott - föreläsningar, utställningar och samvaro - lyckad och lärorik dag! Lyssnade bl a på Nanne Bergstrand och Christer Olsson, mycket tänkvärda framträdanden båda två. Dessutom en god uppdatering av det senaste på läkemedelsfronten som berör tandvården.

18-19 februari 2010

Verksamhetsutvecklingskurs på Hooks herrgård. Nya kursgivare inspirerade till förändringar o förbättringar i vardagen. Nästan alla på praktiken var med och vi hade två givande dagar tillsammans.
 
3-4 september 2009

Alla kliniskt verksamma på Tandvårdsgruppen på kursen LOGOS i Växjö. Det handlade om olika sjukdomstillstånd i munhålan och om röntgenbildtagning och framförallt tolkning. Mycket intressanta och utvecklande kursdagar. 

8-9 maj 2009

Panoramaröntgenutbildning i Göteborg

Ylva och Catharina på kurs ett par dagar då det handlade om allt från strålfysik till den praktiska bildtagningen och tolkningen av bilden. Parnoramaröntgen är ett nödvändigt komplement till de vanliga små bilderna man tar inuti munnen och ger bra översikt, men har sina begränsningar också.
 
11 mars 2009

Verksamhetsutveckling med Kerstin Wahlgren, vår konsult från Praktikertjänsts kontor i Stockholm. Vi arbetade huvudsakligen med olika kvalitetsfrågor.
 
5 mars 2009

Vidareutbildning för hela personalen i vårt dataprogram som hjälper oss med journalhantering, tidbokning, ekonomi, kallelser, on-linekommunikation med försäkringskassan och annat som vi inte förstår hur vi klarade innan vi digitaliserade oss för snart 10 år sedan... Gästade från Opusgruppen gjorde Marja Engstrand - en väl använd dag, tyckte vi.
 

25-26 september 2008
FDI - väldskongress i Stockholm


Förutom en internationell utställning betydligt större än den vanliga årliga svenska fanns ett gediget utbud av föreläsningar - det var svårt att välja...
Catharina, Kerstin, Yvonne och Ylva reste denna gång, de andra på praktiken valde att avstå.

Tandsköterskorna hade ett eget program på svenska, bl a handlade det om hygienrutiner - mkt viktigt.

Ylva o Yvonne lyssnade till ett föredrag om japansk hjärnforskning beträffande ansiktssmärta och problem i käkar/tuggmuskler. Bland annat fick vi reda på varför gäspningar är "smittsamma".

En annan mkt givande föreläsning handlade om modern behandling av tänder som råkat ut för yttre våld - där har metoderna ändrats en hel del på sistone. I hela världen finns bara sju forskningsställen angdetta och man beräknar att 3 miljarder människor någon gång i sitt liv råkar ut för en tandskada orsakad av yttre omständigheter!

Praktikertjänst hade en egen mässmonter med olikastationer. Bland annat satsas det på allmänhälsa framöver.  -Vi hann träffa flera avdem vi samarbetar med på kontoret och det blev tillfälle att reda ut en del praktisk administration av det nya tandvårdsstödet. Vårt datajournalsystem och försäkringskassans datorer kommer att få allt lättare att samarbeta framöver, men det är ännu en del kvar att korrigera.

På torsdagkvällen strålade vi samman med ett annat Addera-team och förutom att en hel del erfarenheter han utbytas hade vi en trevlig kväll tillsammans


Informationsdag om det nya tandvårdsstödet 2008

23 september åkte hela kliniken in till Kalmar och tillsammans med många andra urprivattandvården i länet lyssnade vi till information och gjorde lärorika övningsuppgifter.Ännu en gång slås man av hur olika vi debiterar och att det inte enbart är priset på åtgärderna som styr patientavgiften utan minstlika mycket vilka åtgärder som nyttjas och hur de kombineras...

Det jag debiterat som enytsfyllning på framtand i 24 år har andra betraktat som tvåytsfyllning  - och därmed tagit mer betalt för, en orsak till att vår prislista är svår att jämföra med andras om man vill vetavad en viss behandlingkostar...
 
Kurs i klinisk digital fotografering

med Håkan Johansson, veteran i branschen, 19 september 2008
Vi hadeen riktigt bra teoretisk genomgång, men fick inte så gott om tid att praktisera direkt, så det ska vi nu se till att göra så fort detär möjligt. Det nya tandvårdsstödet ställer många kravpå dokumentation. Därför har vi även sedan en tid tillbaka intraorala kameror på praktiken. Dock gällerandra kameror när man vill avbilda hela bett eller större delar av det än enstaka tänder. 
 
4-5 september 2008

Logos på Strand hotell, Borgholm

Under två dagar hade vi t o m på hemmaplan förmånen att lyssna till Sven Scholander och Stefan Renvert, två specialister från Kristianstad som vävde ihop sina respektive ämnesområden till något de kallar "parodontoprotetik". En av hörnstenarna i föreläsningarna var hur viktigt det är att "optimera den biologiska basen" dvs tänka efter före, planera och ibland faktiskt välja att avstå från att göra det som har en alldeles för dålig prognos - hur gärna man än vill "hjälpa" en viss patient. Inte minst när det gäller tandimplantat gäller det att ha klart för sig hur noga det är att ha skaffat sig kontroll över och helst ha undanröjt vissa riskfaktorer helt innan arbetet med kirurgi och uppbyggnader inleds. Det handlar t ex ofta om att uppmuntra till rökavvänjning, något vi ska bli bättre på inom tandvården.
 
23 april 2008 

Tandvårdsdag i Hultsfred


De flesta på Tandvårdsgruppen deltog i dagens föreläsningar inom olika ämnesområden och fick även färsk information om det nya tandvårdsstödet, som introduceras 1 juli 2008. Detta var dagens huvudpunkt och ett par av deltagarna flögs med helikopter till Hultsfred för att hinna vara med (det är inte så lätt med snabba förbindelser ibland i vårt avlånga land).

Det nya tandvårdsstödet innebär att det fortfarande är en fri prissättning på tandvård, men att det kommer att finnas en referensprislista för vårdgivare och patienter att använda sig av, t ex för jämförelser. Framför allt är referensprislistan dock grundläggande för hur stort stödet blir när tandvårdskostnaderna under behandlingsperioden överstigit 3 000 kronor - det är då stödet börjar träda in. Mellan 3 000 - 15 000kr får man en ersättning på 50% av referenspriset för en viss åtgärd, över 15 000 gäller 85%. Enklast möjliga materiel ingår. Vill man ha något mer påkostat, får man betala mellanskillnad.

Viss behandling som tidigare ingått i försäkringen, t exkronor på 7:or när det finns en 6:a bredvid kommer att utgå - givetvis får man göra dem, men då betalar patienten 100%

Mina personliga ämnesval på föreläsningarna i övrigt varestetisk tandvård med tandläkareBarbro Berg, Halmstad och periimplantit(grav inflammation runt tandimplantat) med professor Stefan Renvert, Kristianstad.

I övrigt tillbringades tiden på dentalutställning och där hittade man diverse nyheter som kan komma patienter till gagn och underlätta vår vardag.

Tandvårdsdagen är ett arrangemang som återkommer vartannat år och som äger rum någonstans i länet, detta var första gången på Metropoli Hultsfred.Arrangerade gjorde Privattandläkarna i Kalmar län i samarbete med Tuva Bojstedt-Petersson, som gjort det allra största praktiska arbetet. Nytt rekord i antalet deltagareslogs i år , kul!


29 januari 2008

Kurs i brandskydd

Under några intressanta eftermiddagstimmar fick vi på Tandvårdsgruppen ta del av både teori och praktik beträffande hur bränder uppstår, förebyggs och släcks. Göran Andersson, brandchef, stod för presentationen och vi fick med oss ytterligare materialatt komplettera vårt systematiska brandskyddsarbete med.

Effekten på en måttlig brasa av en enda sprayburk som exploderar...
Till höger släckning med olika metoder, som alla fick prova på.
 
22-23 november 2007

Addera+ - en kurs med mycket odontologi denna gång!

Team Jonasson Armfelt och Wallgren har fortsatt sin Adderautbildning tillsammans. Denna gång var vi i Stockholm och fick ta del av mycket användbara kliniska rutiner för behandling av tandlossningssjukdomar. Specialisttandläkare Lars Christersson, Helsingborg gjorde en rejäl genomgång och vi fick många tankeställare. Vissa saker kommer vi direktatt kunna arbeta med, annat kräver extra resurser. Vi fick också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra Adderateam från olika håll i  landet. 
23/10 Genomgång av en ny omvälvande version av vårt datajournalprogram Opus som snart kommer att installeras. Ny grafik och en del smarta uppdateringar.

Verksamhetsplanering

16 2007 oktober var vi alla på Tandvårdsgruppen i Borgholm hos kolleger i gruppraktiken Kronan i Kalmar. Tillsammans med vår gemensamma Adderakonsult från Stockholm gick vi igenomvåra verksamheters starka sidor och förbättringsområden och inspirerades av varandra. Med flera nya idéer forvi hem i kvällningen... 
 
Logos del 3

27-28 september 2007 var Kerstin Axelsson och jag på den sista delen i den fleråriga vidareutbildningen inom olika ämnesområden. Denna gång handlade det om barntandvård och bettfysiologi. Åtskilliga tips harvi fått med oss hem även denna gång. Det kommer inom kort att innebära flera förbättringar både för barn och vuxna - vi återkommer med detaljer. Vi har redan anmält oss till nästa 3-åriga serie med kursdagar i olika ämnesområden eftersom vi tycker det är mycket viktigt med ständig uppdatering.
 
Verksamhetsplanering/kvalitetsarbete 2007

10 september for alla på Tandvårdsgruppen söderut på vår egen ö i högaktuella Segerstad, där vi arbetade med Praktikertjänsts omfattande kvalitetsmaterial. Samtidigt började golvet under delar av praktiken saneras. Innan vi åktehem var vi även ute och spanade på fåglar från kust och fyr. Nu har vi fått vårt årliga kvalitetsdiplom.
 
HLR-kurs

10 maj 2007 hade vi verkligen en hektisk utbildningsdag i teamet. Först var det hela praktiken som deltog i en hjärt-lungräddningskurs kompletterad med flera olika akuta situationer. Ralph Bolander, som till vardags arbetar som akutläkare på helikopterambulans i Stockholmsområdet, stod för teorin. Vi fick bl a genomföra en del praktiska övningar på dockor.
 
Samma kväll var Ylva, Kerstin och Sandra på kurskväll i Kalmar med Bengt-ÅkeOrrell och då handlade det om plastfyllningar och lite annan teknik att få till riktigt fin färganpassning bland annat.


Röntgenkurs - dags för uppföljning och vidareutveckling

Den 16 november 2006 stängde vi praktiken under dagen och ägnade oss med hjälp av Eva Helin från Falun åt fördjupning i bildtagningsteknik och upptäckte flera finesser som finns i det digitala programmet. Bland annat hade vi en grundlig genomgång av vår panoramaröntgenapparat, som vi haftsedan 1991, men som byggts om för digital anpasssning på 2000-talet.

Här bredvid exempel på bild från den. Kvalitén är inte den bästa eftersom den tagits med vanlig digital kamera riktad mot dataskärmen, men man får en känsla av vad som framträder på en sådan bild på en vuxen fullt betandad person.
 
Praktisk klinisk oral farmakologi

Under några dagar i sagolik miljö hade vi genomgång av diverse läkemedel, deras påverkan på varandra och människokroppen, biverkningar och mycket annat att ta hänsyn till.
Denna gång åkte jag med en kollega, men detta är en kurs som varmt kan rekommenderas till hela tandvårdsteamet.

Logos del 2

Vi i team Jonasson Armfelt har fortsatt med vidareutbildningen som sker med olika teman varje höst. Förra året var vi påhemmaplan i Borgholm, i år fick vi åka längst av alla för att kommatill kursen i Borås. Det handlade om protetik (hur man möjliggör nya kronor, broar och fasader på skadade tänder) och implantatologi (tänder som byggs upp på käkbensförankring i titan) - ämnen som vi ägnar oss åt så gott som dagligen, men som man alltid kan vidareutveckla sig i. Många tips har vifått med oss hem till vardagen.

Verksamhetsplanering/kick-off hösten 2006

För första gången kunde alla nio i tandvårdspersonalen tillsammans delta i två dagars möten angående mottagningens drift ochframtid i stort och smått.
Till oss kom ocksåvår konsultfrån Praktikertjänsts huvudkontor och gick bl a igenomde senaste nyheterna på datasupportsidan.

Adderakongressen 2006

Elin, Kerstin, Margita och Ylva var påtvådagarsbesök i Stockholm 1-2 juni och lyssnadetill synnerligenintressanta föreläsningar i sällskap med andra team som deltar iverksamhetsutvecklingen Addera

Röntgenkurs på vår praktik

Fredagen 19 maj var det kurs för 8 deltagare som kom till oss för teori och praktik med digital röntgen i Unidents regi

Tandvårdsdagen i Kalmar 2008

26 april var kliniken stängd då samtliga deltogi ett blandat program på Brofästet i Kalmar. Vi gick på tre olika föreläsningar och besökte en dentalmässa med nyheter av allade slag.
 
Datorutbildning

Margita har varit på huvudkontoret i Stockholm och fått flera nya tips för att sköta receptionsarbetet ännu smidigare. 
 
Hygienrutiner

Som klinikens representant har Elin Sternegård varit i Stockholm på vidareutbildning i hygien. Det kommer ständigt nya rön och vi är noga med att hålla oss väl informerade och att följa alla lagar och rekommendationer. 
 
LOGOS - en kurs med fortsättning

Team Armfelts och Perssons kliniskt verksamma medlemmar har påbörjat en flerårig vidareutbildning i diverse olika ämnen.
2005 handlade det om karies (hål i tänderna) ochmateriallära under två dagar på Strand hotell i Borgholm.

En nyhet är bland annat olika metoder för hur man kan lindra spänningar som uppstår när man lagar vissa tänder med plastfyllning, ett inte särskilt vanligt - mennär det inträffar synnerligen besvärande- fenomen.

På kursen fick vi också lära oss att använda ett speciellt dataprogram för att räkna ut sannolikheten fören viss person att undvika karies, man kan då självsom patient se vad till exempel extra fluortillskott får för effekt. Ett uppskattat sätt att helt utan pekpinnar tillsammans komma framtill hur man kan lösa problemen - omman vill!
Övrigt som alltmer uppmärksammas är hur man ska förebygga och behandla olika sorters frätskador på tänderna, alltså inte bara de "klassiska" hålen utan annan hotande tandsubstansförlust, t ex orsakad av sura uppstötningar eller ätstörningar.
 
Ny rotfyllningsteknik

Ylva var i oktober 2005 på kurs i Kalmar och lärt sig några nyheter om  rotfyllningar, såvälmetoder som material är under ständig vidareutveckling. Målsättningen är dock att inte behöva göra så många rotfyllningar överhuvud taget utan att förebygga hål eller åtminstone upptäcka dem i tid.Statistiken vi har på våra patienter tyder på att det går åt rätt håll men när rotfyllning är nödvändig ska den vara så bra och tät som möjligt och inte minst är "locket" ovanpå mer avgörande änvad man tidigare trott!

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt