Praktikfilosofi

Praktikertjänsts vision är "Bättre vård för bättre liv", den instämmer vi gärna i! Men vi har också en egen "Omtänksam kvalitetstandvård" som präglar vår vardag.

Syfte
Vi har målet att kunna erbjuda tandvård av mycket god kvalitet och att ständigt ge våra patienter ökade kunskaper och ett riktigt gott omhändertagande.

Vården
Våra patienter ska tas omhändertas empatiskt och professionellt i enlighet med de nationella riktlinjer som tagits fram för tandvård. Vi planerar och arbetar på ett sådant sätt att stress undviks. Man ska uppleva att man får ett uppenbart engagemang, valuta för pengarna och en tandvård som bygger på ett långsiktigt tänkande och värde. Vid alla kontakter med oss ska man ha möjlighet att ställa frågor och få korrekta och förståeliga svar.

Alla patienter som kommer på återbesök ska ha minst en, skriftlig kostnadsberäkning samt få innebörden av denna ventilerad med någon i personalen. Kallelser sker efter överenskommelse och individuella behov och vi ordnar snabbt tid vid akuta problem.

Personal/team
Teamet är praktikens största tillgång. Det är ytterst viktigt att vi alla har höga kvalitetskrav och är ärliga, engagerade och lojala. Vi är motiverade att uppnå goda resultat och fokuserar på våra arbetsuppgifter.  Flexibilitet och egna initiativ betraktas positivt och det ska vara ”högt i tak”. Vi bryr oss om varandra och hjälps åt för att alla ska trivas på vår gemensamma arbetsplats.

Vidareutbildning
Vi ska ha årlig varierad efterutbildning, för att stimuleras och kunna växa i våra respektive yrkesroller. Nyheter inom tandvården bevakas av alla och delas på snabbast möjliga sätt med de andra medarbetarna på praktiken. Vi ska också ha tid avsatt för olika möten och kontinuerlig dokumenterad kvalitetssäkring.

Lokal och utrustning
Våra hygienrutiner ska vara oklanderliga och lokalen ska hållas i gott skick med regelbunden städning och renovering. All utrustning som behövs för vår utveckling ska kunna inhandlas utan dröjsmål.

Samarbetspartners
Kvalitén på våra samarbetsparters i fråga om specialistremissinstanser, tandteknik och dentalservice m fl, ska också vara fortsatt hög och goda relationer vidmakthållas.

Ledarskap
Tandläkarens ansvar är att med tydliga mål och en genomtänkt helhetssyn stödja teammedlemmarna som individer och stärka relationerna inom teamet och mellan teamen. Egna initiativ som främjar praktikens utveckling ska uppmuntras. God teamanda och gott kamratskap ska lyfta vår vardag. Vi skapar tillsammans en arbetsplats där vi trivs väl och där våra mål är inriktade på framgång på alla fronter.

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt