Riskbedömning

För att behandla - och inte minst förebygga på bästa sätt - gör vi en riskbedömning av några olika faktorer på alla våra patienter. Denna uppdateras vid varje undersökning då vi även berättar om läget och systematiskt delar ut undersökningsprotokoll muntligt eller skriftligt.

Riskbedömning i munnen
Vi bedömer regelbundet våra patienters risker för de två tandsjukdomarna karies (hål) och parodontit (tandlossning). En femgradig skala används med siffrorna 0-4 där 0 innebär frisk med ytterst liten risk att utveckla sjukdom och 4 är sjuk med mycket hög risk för ytterligare skador. Utöver sjukdom bedömer vi teknisk risk för problem. Hänsyn tas även till allmänsjukdomar och medicinering eftersom sådana faktorer spelar en stor roll för hur man mår i munnen. Kriterierna är från ett system som heter Ramvux och som är en del av Praktikertjänsts interna kvalitetsarbete utvecklat av framsynta kolleger. 

Riskbedömningen uppdateras i samband med varje undersökning/kontroll, den är "färskvara". Med hjälp av anonyma statistikuppgifter kan vi framöver få "kvitto" på om vår målsättning att göra våra patienter allt friskare i munnen går i uppfyllelse.

Nyupptäckta bakterier

Hur man mår i munnen påverkar också allmänhälsan, flera studier på 2000-talet visar att sambanden måste tas på stort allvar. Senaste upptäckt på den fronten är  vissa "nya" bakterier, t ex Streptococcus tigurinus, som finns naturligt i munhålan men som under vissa omständigheter kan komma ut i blodomloppet och ställa till skada i bland annat hjärta, hjärna och blodkärl. Artiklar om just denna bakterie började publiceras i februari 2012. Googlar man på bakteriens namn kommer en massa internationella publikationer upp. Det finns även andra bakterier man studerar f n.

Rotfyllningar
På internet florerar sedan en tid (2014) en del mycket negativa och för vissa personer skrämmande artiklar som handlar om rotfyllningar och som lätt kan misstolkas. Det finns inga som helst bevis för att samtliga rotfyllda tänder ska avlägsnas och behandlingsformen överges i sin helhet. Däremot bör man vara uppmärksam på att rotfyllda tänder ska följas upp under en längre tid bland annat med röntgenbilder som avbildar rotspetsområdet noggrant. I händelse av sjukdomstecken ska tanden åter behandlas på endera viset eller avlägsnas - oavsett den gett symptom eller inte.

Det man också är helt överens om är vikten av förebyggande tandvård. I en intervju talar en professor i oral mikrobiologi Gunnar Dahlén (f ö en av mina lärare på Tandläkarhögskolan) om hur angeläget det är att man sköter om sin mun två gånger om dagen, använder eltandborste och mellanrumsrengöring samt besöker sin tandhygienist regelbundet. (Expressen 2012-03-29)

//tandläkare Ylva Jonasson Armfelt