Tillfälligt stängt

Begränsat öppethållande fredag 21 okt och måndag 24 okt p g a utbildning

I händelse av problem i vår frånvaro kan vi inte hänvisa allmänt till en viss klink i närområdet. Detta beror på att tillgängligheten varierar, men under arbetstid på vardagarna kan du antingen få hjälp eller slussas vidare till någon som har möjlighet.

Det går även att ringa 0480-426 640 för hänvisning till folktandvårdsklinik.

På helger kan du i riktigt akuta ärenden ringa 0480-817 50 kl 09.00-11.00 lördag respektive söndag och blir då vidarekopplad till jourtandvård i Kalmar.