Covid-19

 

När bör du undvika att komma till kliniken?

Vi tar spridningen av covid-19 i samhället på största allvar och följer utvecklingen noggrant. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer. Om du upplever snuva, hosta, feber eller halsont ber vi att du ej besöker mottagningen förrän du varit helt symptomfri i minst 48 timmar. Det gäller även dig som vaccinerats mot covid-19. Vänligen kontakta oss via telefon eller e-post för ombokning.

Uppvisar du ovannämnda symptom kan det vara aktuellt för dig att provtas avseende covid-19. Läs mer på 1177s hemsida om att testa sig för covid-19 i Värmland. För allmän information vid icke-akuta sjukdomssymptom kan du ringa 1177 eller besöka 1177s hemsida om covid-19. Vid livshotande besvär, ring 112.

Minska smittspridning

Vi inom tandvården har ständigt jobbat med höga hygienkrav. Detta smittskyddsarbete har intensifierats i samband med coronapandemin, för att du som patient ska känna dig trygg. Läs mer om hur du kan bidra till detta genom att följa de allmänna råden på sidan Krisinformation

Tillhör du riskgrupp?

Vissa individer löper högre risk för att drabbas av allvarlig sjukdom i samband med covid-19-infektion. För att ta reda på om du tillhör riskgrupp kan du läsa Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper. Försämrad munhälsa kan dock också leda till försämrad allmänhälsa. Tillhör du riskgrupp och är i behov av tandvård är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Vaccination mot covid-19

Alla medarbetare på Tandvårdsgruppen Karlstad är fullvaccinerade mot covid-19. För att läsa mer om när och hur du vaccinerar dig mot covid-19, vänligen besök 1177s hemsida om covid-19-vaccination i Värmland.

Coronaläget i Värmland

För uppdaterad information om hur spridningen av covid-19 ser ut i Värmland kan du läsa Region Värmlands information och statistik.

Känner du oro?

Vid allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.

Om du är över 65 år och upplever oro kan du ringa Äldrelinjen på telefonnummer 020-22 22 33. För mer information om dem och deras öppettider kan du besöka Äldrelinjens hemsida.

Behöver du som barn eller ungdom stöd, kontakta då någon av stödlinjerna på UMOs hemsida.

Övriga stödlinjer finner du på 1177s hemsida om råd och stöd.