Allmänt tandvårdsbidrag

Det råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar hos våra tandvårdsmottagningar kan variera något. Men oavsett pris så har du alltid ett tandvårdsbidrag du kan nyttja.

Den 1 juli varje år får du som är försäkrad i Sverige ett tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos försäkringskassan och kan utnyttjas i samband med ditt besök hos oss. Det går att spara bidraget till nästa år men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade. Utnyttjas det inte försvinner ett och ersätts med ett nytt.

Hur mycket får du?

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.