Priser och behandlingar

Tandvårdsstödet består av två delar:

1. Allmänt bidrag
En årlig tandvårdscheck från Försäkringskassan till alla som fyllt 22 år. Checken gäller i två år och bidraget är olika stort för olika åldersgrupper.

  • 22-29 år = 600 kr
  • 30-65 år = 300 kr
  • 65+ = 600 kr

2.Högkostnadsskydd
Infaller när behandlingskostnaderna enligt Försäkringskassans referensprislista överstiger 2 999 kr. Detta gäller 1 år från det att första behandlingen startats, sedan börjar man en ny period och börjar att räkna från 0 igen.

  • 0% ersättning - 0-3.000 kr
  • 50% ersättning - 3.000-15.000 kr
  • 85% ersättning - Över 15.000 kr

Läs mer om tandvårdsstödet här