Tandblekning

Vi kan erbjuda tandblekning enligt en välprövad metod sedan många år. Det handlar då om blekning hemma med hjälp av blekmedel och en blekskena, som sätts över de tänder som skall blekas. Efter 1-2 veckors blekning med skena över tänderna nattetid ger behandlingen ett resultat som vanligen är bestående under ca 2 år. 

Innan vi rekommenderar blekning vill vi förvissa oss om att det inte finns några risker. Därför förordar vi en undersökning av tandläkare/tandhygienist innan det blir aktuellt med blekning.