Prislista

Vår prislista finns här: Prislista 2023

Undersökning kostar 1055 kr. För nya patienter och inför större behandlingar behövs ofta en större undersökning/utredning där fler åtgärder tillkommer.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB):

-Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kr per år.                                                                                                                             

-Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr per år.                                                                                                                       

-Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr per år.                                       

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Från 1 jan 2013 lämnar Försäkringskassan även ett "Särskilt Tandvårdsbidrag" (STB) till personer med ett ökat behov av förebyggande tandvård. Bidraget är på 600 kr.