Prislista

Vi strävar efter att alltid lämna kostnadsförslag så fort behandlingen omfattar flera besök.

Ett akutbesök brukar kosta 830-1500 kr beroende på orsak och önskad åtgärd.

Prislistan är en åtgärdstaxa och ej baserad på tidsåtgång. Åtgärden för undersökning kostar 890 kr. Tandsköterska eller tandhygienist gör ofta den förberedande delen. I åtgärden ingår två-fyra röntgenbilder. Om det finns önskemål och/eller behov av ytterligare åtgärder som att ta bort tandsten, putsa/polera, justera fyllningar, ytterligare utredning, osv, så tillkommer ofta kostnad i samråd mellan Dig som kund och den som utför behandlingen.

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB). Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och du behöver ej ansöka om det.

Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kr per år.                                                                                                                             

Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kr per år.                                                                                                                       

Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kr per år.                                       

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Från 1 jan 2013 lämnar Försäkringskassan även ett "Särskilt Tandvårdsbidrag" (STB) till personer med ett ökat behov av förebyggande tandvård. Bidraget är på 600 kr.

Vår prislista finns här: Prislista 2020