Tandlossning

På senare tid har det i media kommit alltfler rapporter om samband mellan tandlossning och hjärt-kärl-sjukdom. I några fall även samband med cancer. Det har kommit påståenden om att ju mer tandsten desto större risk att drabbas av hjärtsjukdom.
Som vanligt är det inte så enkelt. Vår erfarenhet är att det finns tandsten utan tandlossning och tandlossning utan tandsten. Det innebär också att sambanden med hjärtkärlsjukdom också kan vara olika.
Andra faktorer spelar också in. Såsom graden av tandpressning om natten, allmänhälsa, tobaksvanor, osv.
Eftersom det finns olika typer av tandsten, olika former av tandlossning finns det också olika sätt att behandla. Vanligen hänvisas patienter till tandhygienist, men någon gång kan det vara direkt skadligt. Så därför är det viktigt att tandläkare gör en bedömning av vilken typ av tandlossning som är fallet innan det blir fråga om att skrapa tandsten. Och därmed också eventuell risk att det finns en risk för hjärt-kärl-sjukdom.