Hur fungerar Tandvårdsstödet?

Det statliga tandvårdsstödet består av tre stödformer:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Ett särskilt tandvårdsbidrag (STB)
  • Tandvårdersättning, ett skydd mot höga kostnader (Högkostnadsskyddet)

ATB och högkostnadsskyddet gäller samtliga som är skrivna i Sverige fr o m det år man fyller 23 medan det särskilda tandvårdsbidraget endast gäller i samband med vissa sjukdomar eller följder av sjukdomar.

Barn har alltid fri tandvård t o m det året de fyller 22 år.

Hur mycket får jag?
Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Läs mer om tandvårdsstödet här.