Så säger hjärtspecialisten

Att upptäcka högt blodtryck och blodsocker kan rädda liv. – Nästan hälften av dem som avlider på grund av kranskärlssjukdom har inte vetat om att de har varit sjuka, säger Ronnie Willenheimer, medicinsk chef för Heart Health Group i Malmö och hjärtforskare vid Lunds universitet.

Ronnie Willenheimer är mycket positiv till att patienter kan mäta blodtryck och blodsocker hos tandläkaren.
– En tidig upptäckt av högt blodtryck och störd sockeromsättning kan få stor betydelse för hälsan. Nästan hälften av dem som avlider på grund av kranskärlssjukdom har inte vetat om att de har varit sjuka.

Vad är det tandläkaren kan upptäcka?
– Ett högt blodtryck är en stark riskfaktor för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Genom att mäta blodsocker går det att upptäcka en begynnande diabetes och därmed ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Om behandling sätts in i tid, som förbättrad livsstil och medicin när det behövs, kan det verkligen påverka personens prognos, hälsa och fortsatta livskvalité.

Varför är det bra att upptäcka symtom tidigt?
– Ju tidigare risk för sjukdom upptäcks desto större är chansen att vården hinner förebygga så att patienten förblir frisk.

Kan en tandläkare verkligen göra den här undersökningen?
– Ja, absolut. Det handlar bara om ett blodprov och en blodtrycksmätning. Det man kan diskutera är om tandläkaren även kan hålla i uppföljningen. Nu är lösningen att vid behov skicka patienterna vidare till läkare som gör en grundligare kontroll.

Källa: Praktikertjänst Tandvård