Delbetalning

Under december månad kommer ett nytt delbetalningssystem att introduceras. Det bygger på ett system där en faktura, efter kreditprövning, kan fås efter slutförd behandling och där man själv bestämmer betalningstakten. Mer information fås här då systemet införts