Före- och efterbilder

1.  2. 

Av estetiska skäl ville denna patient byta ut sin amalgamfyllning mot en compositefyllning.

1. 2.

På bild 1 var patienten missnöjd med sina framtandsfyllningar. På bild 2 har hon fått nya fina fyllningar.


1. 2.

På bild 1 har patienten många gamla fyllningar som hon var missnöjd med. På bild 2 har vi bytt ut fyllningarna mot porslinskronor (detta gäller de 4 främsta tänderna)

 

1. 2.

                  3.

På bild 1 har patienten erosionskador (frätskador) och var även missnöjd med tändernas placering. På bild 2 är tänderna tandreglerade med Invisalign och blekta. På bild 3 har hon även fått proslinsfasade på de fyra främsta tänderna.

 

1. 2.

På bild 1 var patienten inte nöjd med placeringen av sina tänder. På bild 2 har vi tandreglerat med Invisalign.

För att se fler före- och efterbilder